Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner
01.03.2019


Polročné vysvedčenie je vizitkou každého žiaka, jeho snaživosti, pripravenosti a záujmu o vyučovací proces. Žiaci našej školy dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, za ktoré sme všetci právom pyšní. Tí najlepší nás reprezentujú v mnohých súťažiach a olympiádach, kde získavajú výborné umiestnenia v postupových kolách, hrdo stojac na stupni víťazov, robia dobré meno našej Staničnej.

Dňa 1.marca pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová slávnostne ocenila najlepších žiakov našej školy a udelila im pochvalu za vzornú reprezentáciu v okresných kolách v prvom polroku školského roku 2018/2019.Výsledky v jazykových olympiádach a recitačných súťažiach ukazujú, že máme nadaných žiakov, ktorí každoročne obhajujú svojím umiestnením prestíž našej školy.

Z rúk pani riaditeľky si prevzali ocenenie - Pochvalu riaditeľkou školy - žiaci:
Olympiáda v NJ – Jakub Janočko ( 8.b), Alexandra Piatková (7.b), Júlia Súkeníková (8.d)
Olympiáda v SJL – Nina Majorošová (9.b)
Olympiáda v AJ – Sofia Anna Meňhertová (7.d)
Technická olympiáda – Katarína Kaňuková (7.d), Dominika Sedmáková (8.d), Kassia Králiková (8.d)
Dobšinského Košice – Tobias Groma (3.b), Sára Štofanová (5.b), Adam Kubiš (8.b)
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – Sára Štofanová (5.b)

Všetkým oceneným gratulujeme a držíme im päste v krajských kolách!

Mgr. Lenka Nižníková
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk