Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

ZŠ Staničná hostiteľom Krajského kola OFJ
18.03.2019


Ak hovoríte s niekým v jazyku, ktorému rozumie, dostanete sa do jeho hlavy, ak hovoríte s niekým jeho vlastným jazykom dostanete sa do jeho srdca. Slová Nelsona Mandelu, o ktorých pravdivosti sme sa mali možnosť presvedčiť pri 29. ročníku krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorý sa konal v pndelok 18. marca 2019. Naša škola hostila žiakov, študentov a učiteľov Košického kraja a pokračovala tak vo svojej dlhoročnej tradícii.

Na úvod pozdravila súťažiacich Mgr. Viktória Rozsypalová, odborný radca Obvodného úradu a garant súťaže. O dôležitosti výučby cudzích jazykov a jej význame hovorila Mgr. Beáta Lopušniaková, z Oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice. Veľkú radosť a podporu našej škole vo výučbe francúžštiny vyjadrila doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky UPJŠ. Riaditeľka Francúzskej aliancie v Košiciach Mgr. Katarína Kukučková informovala o ďalších možnostiach uplatnenia sa.

Krajské kolo slávnostne otvorila PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľka našej školy a zdôraznila, že francúžština má v našej škole popredné miesto. Po krátkom kultúrnom programe sa slova ujala predsednička poroty krajského kola PhDr. Mária Paľová, PhD. , ktorá oboznámila všetkých prítomných s priebehom súťaže, s organizačnými pokynmi, ako aj s pokynmi hodnotenia. Súťažiaci boli rozdelení do šiestich kategórií, kde jednotliví porotcovia rozhodovali o výsledkoch. Najprv sa konala písomná časť a po krátkej prestávke nasledovala ústna časť. Súťažiaci sa museli popasovať s rôznymi úlohami. Rozhodovanie bolo náročné, ale spravodlivé. O to príjemnejšie bolo oceňovanie tých najlepších. Porota sa tejto úlohy zhostila veľmi dobre. Veď úspešní boli všetci zúčastnení. Nie všetci, však môžu reprezentovať Košický kraj, len víťazi, ktorí si v jednotlivých kategóriách prevzali diplom a knižné ocenenie. Všetci „zlatí francúzštinári “ budú reprezentovať náš kraj v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa bude konať 09.-10.05. 2019 v Bratislave.

... čo dodať na záver: učme sa cudzie jazyky lebo je to kľúč, ktorý nám otvorí dvere do sveta.

Au revoir na budúci rok!

Mgr. Z. MeltzerováViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk