Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Prevencia kriminality, kyberšikanovania a prevencia drogových závislostí
13.06.2019


V utorok a štvrtok k nám prišli policajtky z oddelenia komunikácie a prevencie KPRZ v Košiciach, ktoré žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka na 3 hodinách informovali o prejavoch a následkoch kyberšikanovania a drogových závislostiach. Pozreli sme si filmovú ukážku, ktorá nás zaviedla do sveta kyberšikanovania.
Dozvedeli sa, že:
• pod pojmom kyberšikana (tiež elektronické šikanovanie, kyberšikanovanie, e-šikana, online šikanovanie) rozumieme zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov,
• predstavuje zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne a nezastaví sa pred dverami domu.

POZOR - kyberšikanovanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu.

Drogy a drogová závislosť.
Drogy delíme na:
• nelegálne - amfetamíny, kokaín/krak, heroín
• legálne ako je alkohol, tabak a lieky,
ktorých konzumácia sa čoraz viac stáva súčasťou bežného života mladých ľudí.

Aby sme predchádzali kriminalite u mladých ľudí je potrebné v nich prebúdzať záujmovú a tvorivú činnosť, ktorá im ponúka zmysluplné využitie voľného času.

Za veľmi peknú prednášku ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Ing. Jana Jakešová výchovná poradkyňaViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk