Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Seminár Erasmus22.03.2017


Základná škola Košice, Staničná 13 realizuje v rokoch 2016-18 projekt EÚ Erasmus + strategické partnerstvá v oblasti školského vzdelávania. Cieľom projektu je modernizovať zapojené školy vzájomným porovnávaním vzdelávacích systémov a zavádzať v nich inovácie. Výstupom projektu bude model ideálnej školy, ktorá bude odrážať súčasné potreby mladých Európanov. Žiaci a učitelia zapojení do projektu navštívia postupne partnerské školy s cieľom inšpirovať sa ich vzdelávacím systémom. Hostiteľmi boli doteraz školy v meste Logroño na severe Španielska a Sala Consilina v južnom Taliansku. Najbližšia vzdelávacia aktivita sa uskutoční v partnerskej škole v mestečku Ribeauvillé v severovýchodnom Francúzsku. Naša škola, ktorá je koordinátorom projektu, bude hostiť projektových partnerov v Košiciach novembri 2017. Posledná vzdelávacia aktivita žiakov sa bude konať v poľskej škole vo veľkomeste na severe krajiny - v Gdansku.

Žiaci aj učitelia zapojení do realizácie projektových aktivít prezentovali skúsenosti a zážitky z návštevy partnerských škôl učiteľom košických škôl, ako aj svojim kolegom a učiteľom zo Základnej školy Staničná 13 na prezentačnom seminári Erasmus + , ktorý sa konal 22. marca 2017 v jej priestoroch.

PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľka školy Staničná 13, slávnostne otvorila prezentačný deň. Pri tejto príležitosti vyzdvihla význam zapojenia sa školy do medzinárodného projektu a jeho pozitívny dopad na školu. Profitovať z účasti na projekte bude nielen škola, ale veľký význam má aj pre zúčastnených žiakov, ktorí si účasťou na tomto rozvíjajú zručnosti potrebné pre celoživotné vzdelávanie, rozvíjajú svoje kritické myslenie a spoznávajú život na školách v zahraničí, ako aj kultúru partnerských krajín.

Mgr. Darina Lopatníková, vyučujúca anglického jazyka, koordinátorka projektu Erasmus + predstavila v úvode nielen myšlienku projektu, jeho ciele, realizované, ale aj plánované aktivity.

Žiaci Viliam Knap, Oliver Kuko, Sophia Spišáková, Viktória Tarnóczyová a Michal Varga, sa s účastníkmi seminára podelili o svoje skúsenosti z realizácie medzinárodného projektu. Zhodnotili a porovnali vyučovací proces vo svojej škole s partnerskou, ktorú navštívili. Počas celého týždňa mali možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu v škole v zahraničí. Účastníkom seminára porozprávali o celkovom dojme zo zahraničnej vzdelávacej aktivity. Jednotlivo, každý za seba, zhodnotili, čo im prináša práca na projekte, aký význam a prínos má pre ich ďalšie vzdelávanie.

Mgr. Katarína Dubeňová, zástupkyňa riaditeľky školy, zhodnotila pobyt v Španielsku, porovnala rôzne metódy a formy vyučovania, mimoškolské aktivity, aj množstvo úloh zadávaných žiakom na prácu doma.

Mgr. Jana Matisová – špeciálna pedagogička - sa zúčastnila pobytu v Taliansku. V krátkosti zhodnotila pobyt na partnerskej škole. Obšírnejšie sa venovala problematike postojového dotazníka žiakov 7. – 9. ročníka, ktorý je súčasťou projektového výskumu. Je zameraný na vnímanie našej školy žiakmi.

V diskusii mali hlavné slovo žiaci zapojení do projektu, ktorí odpovedali na množstvo otázok o práci na projekte, vyučovacom procese, voľnočasových aktivitách, ale aj o živote v rodinách počas zahraničnej vzdelávacej aktivity. Na celý týždeň sa stali súčasťou spolužiakovej rodiny. So svojimi rovesníkmi spolu stolovali, chodili do školy, spoločne trávili čas po vyučovaní a ich rodičia im pripravili program počas osobného voľna.

Mgr. Darina Lopatníková, koordinátorka projektu Erasmus+Viac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk