Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner
MATEMATIKA A INFORMATIKA PRE ŽIAKOV"Život je ako príklad z matematiky. Počítaš príklad a na konci zistíš, že si niekde urobil chybu. Chceš začať znovu, ale nemôžeš - zvoní."

neznámy autor
Matematické stránky a pomôcky


Geogebra 6.ročník Rovnoramenný trojuholník
Geogebra 8.ročník Obsah lichobežníka
 
 
 
 

Informatické stránky a pomôcky


Scratch 6.ročník 13.02. Scratch 1 - Skúmame Scratch

27.02. Scratch 2 - Animácie
- pomocný súbor pre učiteľa: Scratch 2 - Postava

06.03. Scratch 3 - Kreslenie
Scratch 3 - Sledovanie myši
Scratch 3 - Chrobáčik
- pomocný súbor pre učiteľa: Scratch 3 - Sledovanie myši


Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk