Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

PK Cudzie jazyky1. zloženie PK

Mgr.Eva Borošová
Mgr.Viktoriya Kralik
Mgr.Zita Meltzerová
Mgr.Veronika Parimuchová
PaedDr.Eva Pillárová

2. vyučovanie – počet hodín týždenne, charakteristika predmetov

III.roč. – 1h/N
IV.roč. – 1h/N
V.roč. - 2h/P
VI. roč. – 3h/P FJ/NJ,RJ
VII.roč. – 3h/P FJ/NJ/RJ, 1h/P NJ
VIII.roč. – 2h/P NJ/FJ,RJ
IX.roč. – 3h/P NJ/FJ, 2h/P NJ,FJ,RJ

Francúzsky jazyk
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/francuzsky_jazyk_a1_isced2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/francuzsky_jazyk_a2_titul.pdf

Nemecký jazyk
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/nemecky_jazyk_a1_isced2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/nemecky_jazyk_a2_titul.pdf

Ruský jazyk
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/rusky_jazyk_a1_isced2.pdf
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/rusky_jazyk_a2_titul.pdf

3. aktivity

Európsky deň jazykov
Návšteva Goetheho čitárne s aktuálnou výstavou
Rozhlasové vysielanie – Jazykové okienko
Príprava programu na Vianočnú akadémiu – FJ,NJ,RJ
Akadémia ku Dňu matiek

4. súťaže

Olympiáda vo francúzskom jazyku
Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda v ruskom jazyku
Ruské slovo

5. úspechy: Úspechy v šk.roku 2017/2018


6. projekty

„ Paríž“ – exkurzno-poznávací zájazd
Spomínanie pre budúcnosť“
Erasmus+

7. odkazy

http://www.statpedu.sk
http://www.mpc-edu.sk

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk