Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

RADA ŠKOLYŠtatút Rady školy

Voľby do Rady školy: apríl 2016 - Výsledky - oznámenie

Funkčné obdobie: apríl 2012 - apríl 2016

Predseda RŠ: Mgr. Lýdia Schmidtová
Za pedagogických zamestnancov: Mgr. Lívia Slovinská
Za správnych zamestnancov: Renáta Fatulová
Za rodičov: Ing. Radovan Sušila
Ing. Ján Godina
Ing. Lívia Knapová
Ing. Radoslav Levčík
Za zriaďovateľa: JUDr. Tibor Bacsó
Ing. Erich Blanár
JUDr. Jaroslav Kaifer
PhDr. Viliam Knap, PhD.

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk