Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍMgr.Jana Hrušková, vedúca ŠKD

kontakt: jana.hruskovazavinaczsstanicnake.sk

Dokumenty pre ŠKD na šk.rok 2018/2019:

Vnútorný poriadok ŠKD

Štatút ŠKD

Dodatok k Výchovnému programu ŠKD platný od 1.1.2013

Smernica o financovaní ŠKD

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa z ŠKD

Žiadosť o odpustenie a zníženie poplatku v ŠKDOddelenia v ŠKD pre školský rok 2018/2019

I. oddelenie: PhDr. Jana Sapolová
II. oddelenie: Mgr. Janka Belánová
III. oddelenie: Bc. Amália Kövérová
IV. oddelenie: Iveta Zeleňáková
V. oddelenie: Bc. Iveta Hlebová
VI. oddelenie: Erika Nagyová
VII. oddelenie: Mgr. Veronika Spišáková Revická
VIII. oddelenie: Romana Borošová
IX. oddelenie: Mgr. Jana Paľová Pindrochová
X. oddelenie: Erika Juhászová
XI. oddelenie: Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD
XII. oddelenie: Eva Lučková
XIII. oddelenie: Ing. Nikola Fedičová
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk