Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Slovenský jazyk

Pod hladinou 3. miesto: Júlia Súkeníková, 8.D
Testovanie 5 - november 2018 Výsledky
Šaliansky Maťko - OK 1. miesto: Sara Viktória Vašková 7.C
1. miesto: Richard Godina 3.C
2. miesto: Šimon Tarjányi 5.B (s návrhom na postup do KK)
Olympiáda zo SJ - OK 2. miesto: Nina Majorošová, 9.B
Dobšinského Košice - F O T O 1.kategória - 2. miesto: Tobias Groma, 2.B
2.kategória - 3. miesto: Sára Štofanová, 5.B
3.kategória - 1. miesto: Adam Kubiš, 8.B
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - F O T O 2.miesto: Sára Štofanová (V.B)


Anglický jazyk

Olympiáda v AJ OK 1.miesto (kategória 1A): Sofia Meňhertová (7.D)


Nemecký jazyk

Olympiáda v NJ OK 1.miesto: J.Janočko (8.B, kat. 1B)
2.miesto: A.Piatková (7.B, kat. 1A)
3.miesto: J.Súkeníková (8.D, kat. 1B)


Ruský jazyk

Ruské slovo - krajské kolo 1.miesto: Sandra Feckaninová, 4.A
2.miesto: Jozef Béreš
2.miesto: Lucia Sandra Marcinčáková, 8.D
3.miesto: Natália Nemčíková,4.A
3.miesto: Michal Berezňanin, 6.C
3.miesto: Natalee Kate Čižmárová, 8.D


Matematika

Testovanie 5 - november 2018 Výsledky


Telesná výchova

Bedminton KK 2.miesto:Ella pokorná (7.A), Sofia Slosiaroková (8.B)


Technická výchova

Technická olympiáda OK 1.miesto: Katarína Kaňuková, (7.D)
3.miesto: Kassia Králiková, Dominika Sedmáková, (8.D)


Výtvarná výchova

Labyrint zákonov 1.miesto: Samuel Ščerbák (8.B)
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk