Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Slovenský jazyk

Olympiáda v SJaL OK 1.miesto: Adam Kubiš (9.B)
Dobšinského Košice Zlaté pásmo: Richard Godina (4.C)
Strieborné pásmo: Jakub Ološtiak (8.B)
Cena poroty: Sára Štofanová (6.B)
Literárna súťaž Ústavného súdu SR: "Keby som bol sudcom ústavného súdu" 3.miesto: Natália Hoppanová (9.B)


Anglický jazyk

Res Cordis – Vec srdca - celoslovenské finále 1. miesto (anglická dráma): Mary Poppins (4.A,4.B,5.A,5.D)
2. miesto (anglická dráma): Alice in Wonderland (9.A)
3. miesto (próza): Marek Feckanin (3.A)


Nemecký jazyk

Olympiáda v NJ OK 1.miesto: Ema Peleyová, 6.C (kat.1A)
2.miesto: Alexandra Piatková, 8.B (kat. 1B)
3.miesto: Jakub Janočko, 9.B (kat. 1B)
4.miesto: Lenka Kúdelková, 7.C (kat.1A)


Ruský jazyk

Res Cordis – Vec srdca - celoslovenské finále 2. miesto (ruská próza): Sandra Feckaninová (5.A)


Telesná výchova

Florbal OK 1.miesto: chlapci
1.miesto: dievčatá
Technická výchova

Technická olympiáda OK 1.miesto: Katarína Kaňuková, Matúš Sisol (8.D)
3.miesto: Patrik Majerníček (7.C)


Výtvarná výchova

Výtvarná súťaž Ústavného súdu SR: "Na váhach spravodlivosti" 2.miesto: Samuel Ščerbák (9.B)
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk