Spracovala:J. Briškárová

Dolu pri Dunaji Dolu_pri_Dunaji.jpeg

Pozorne si prečítaj určenú báseň. Vyber a doplň do cvičenia správne odpovede. Opieraj sa pritom o prečítaný text.

Dolu pri Dunaji (slovenská ľudová balada)

1.
Dolu pri Dunaji
chodili šuhaji,
jeden z nich najkrajší,
utonul v Dunaji.
2.
A to bol môj braček,
ja som sestra jeho,
mala som troch bratov,
jeho najmilšieho.
3.
Išla by ho hľadať
dolu tým Dunajom,
keby som vedela,
ktorým letel krajom.
4.
Dunaj je hlboký
naširoko beží,
ktovie, v ktorom plese
môj dobrý brat leží.
5.
Dunaju, Dunaju,
ty rieka hltavá,
koľko si už ľudí
v sebe pochovala?