Spracovala:J. Briškárová

Dve halušky vo výťahu Dve_halusky_vo_vytahu.jpeg

Pozorne si prečítaj určenú báseň. Vyber a doplň do cvičenia správne odpovede. Opieraj sa pritom o prečítaný text.

Dagmar Wagnerová: Dve halušky vo výťahu

Do kuchyne vbehol Maťo. Aha!
A po mise halušiek hneď siaha.
Kuchyňa je plná vône kôpru.
Dve halušky v krku sa mu vzoprú.
Nie a nie a nepohnú sa z miesta
dve halušky z ťahavého cesta.
Doktor Slížik po chrbte ho búcha.
Výťah stojí? Čo to za porucha?
Dve halušky boli celkom holé.
Hanbili sa výťahom zísť dole.