Spracovala:J. Briškárová

Jarné pranostiky jarne_pranos.jpg

Pozorne si prečítaj tieto krátke vety o počasí. Vyber a doplň do cvičenia správne odpovede. Opieraj sa pritom o prečítaný text.

Jarné pranostiky

Lepšie, keď ťa zima chveje,
než marcové slnce hreje.

Na svätého Gregora idú ľady do mora.
Keď je na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť.

Keď pinka v apríli nepinká,
zamrzla jej bundička i perinka.

Na Vojtecha pekná potecha.
Na Jakuba a Filipa zelená sa každá lipa.
Studený máj – v stodole raj.