Spracovala:J. Briškárová

Snežienky snezienky.jpg

Pozorne si prečítaj určenú báseň. Vyber a doplň do cvičenia správne odpovede. Opieraj sa pritom o prečítaný text.

Jozef Pavlovič: Snežienky

Z posledného snehu
uvil Pán Boh nehu.

“Vitaj, žienka-snežienka,
krásna tvoja zvončeková
sukienka.
Lenže na tom brehu,
nemrznú ti kolienka?
Stojíš vonku na zime,
aj noci sú mrazivé,
nehrejú ťa vykúrené múry.”

“Nie, nie, zima nemorí ma,
Pán Boh v mojej cibuľke
ako v piecke kúri.”