Jarné kvety

Doplňovačka

  
Klikni ľavým tlačidlom myšky na číslo v krížovke a podľa obrázku dopíš správny názov kvetu. Potvrď svoju odpoveď. Klikni na ďalšie číslo, aby sa ti otvorila ďalšia otázka. Po skončení si všetko skontroluj tlačidlom: Už to mám!
1       2          
             
 3     4           
             
             
   5      6    7      
             
8               
             
9