Stromy

Krížovka

  
Vyplň políčka v krížovke podľa obrázkov.
       1      
  2           
           
3      4         
         5    
6        7       
     8        
   9          
           
           
  10