Ministerstvo
Home
Ciele projektu
Aktivity
Plán projektu
Harmonogram
Účastníci
Kontakt
ZŠ Staničná

Základná škola
Staničná 13
Košice


Žena v informačnej spoločnostiŽiadateľ: Základná škola Staničná 13,
040 01 Košice
Štatutárny zástupca žiadateľa: PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Kirešová
Tel: 055 / 625 68 96
E-mail: beata.kiresova@zsstanicnake.sk
kiresova.beata@post.sk
Celkový rozpočet: 115 000 Sk
© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved