Úvod
Ciele projektu
Aktivity
Základná škola
Staničná 13
Košice


Ochrana životného prostredia v prírodovedných predmetochŽiadateľ: Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11
Realizátor projektu: Základná škola Staničná 13
Kontaktná osoba: PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
Tel: 055 / 625 68 96
E-mail: zsstanicnake-zavinac-zsstanicnake.sk
Celkový rozpočet: 2 490 €
© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved