Home
Ciele projektu
Aktivity
Fotogaléria projektu
Kontakt


Základná škola
Staničná 13
Košice


Po stopách MendelejevaŽiadateľ: Základná škola Staničná 13,
040 01 Košice
Štatutárny zástupca žiadateľa: PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
Kontaktná osoba: RNDr. Andrea Sedláková
Mgr. Beáta Kirešová
Tel: 055 / 625 68 96
E-mail: andrea.sedlakova@zsstanicnake.sk
beata.kiresova@zsstanicnake.sk
Celkový rozpočet: 25 000 Sk
© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved