Úvod
Ciele projektu
Zameranie projektu
Aktivity
Fotogaléria projektu
Kontakt
Základná škola
Staničná 13
Košice


Zdravie pre všetkých, alebo „v zdravom tele zdravý duch!“Žiadateľ: Základná škola Staničná 13,
040 01 Košice
Štatutárny zástupca
žiadateľa:
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
Kontaktná osoba: PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy
Tel: 055 / 625 68 96
E-mail: zsstanicnake-zavinac-zsstanicnake.sk
Celkový rozpočet: 2 600 €
© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved