Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

2016/2017

Slovenský jazyk

Príroda očami detí 1. miesto: Daniel Palas, 6.B
čestné uznanie: Katarína Balušeskulová, 7.A
Testovanie 9.ročník Výsledky
Čitateľská súťaž MŠ SR november: Kniha, ktorá ma motivovala k športu: čestné uznanie – Katarína Kaňuková 5.D
január: Kniha, v ktorej sa píše o športe, ktorý obľubujem: 2. miesto – Adela Gromanová 5.C
apríl: Kniha, ktorá ma rozosmiala: 2. miesto – Ema Gromanová 7.B
máj: Kniha, ktorú by som odporučil kamarátovi: čestné uznanie – Miroslav Sovič 7.A
Štúrov Zvolen 1.miesto: Hana Haščáková 6.B
Šumenie čestné uznanie: Adela Gromanová 5.C
Literárne Košice Jána Štiavnického – F O T O 1.miesto: Dáša Belková 9.B
Kráľ čitateľov – F O T O Kráľ Sympatia 2017 – Hana Haščáková 6.B
Kukučínova literárna Revúca – F O T O Dáša Belková 9.B – zlaté pásmo
Sonia Sabovčíková 9.B – bronzové pásmo
Daniel Dzurik 8.C – bronzové pásmo
Klára Hirmanová 8.A – bronzové pásmo
Martin Čabra 8.A – bronzové pásmo
Hviezdoslavov Kubín KK – Metamorfózy slova – F O T O 1. kategória – próza
1. miesto – Sára Štofanová, 3.B
1. kategória – poézia
1. miesto – Šimon Tarjányi, 3.B
2. kategória – poézia
1. miesto – Jakub Ološtiak, 5.B
3. kategória – poézia
čestné uznanie – Michal Turčaník, 7.B
3. kategória – próza
čestné uznanie – Eva Sitárová, 9.C
Šaliansky Maťko KK F O T O 1. kategória 2. miesto: Sára Štofanová (3.B)
2. kategória 1. miesto: Alexandra Piatková (5.B)
Hviezdoslavov Kubín OK Poézia
2.miesto a návrh na postup do KK: Šimon Tarjányi, 3.B
1.miesto: Jakub Ološtiak, 5.B
1.miesto: Michal Turčaník, 7.B

Próza
1.miesto: Sára Štofanová, 3.B
3.miesto: Hana Haščáková, 6.B
1.miesto: Eva Sitárová, 9.C
2.miesto a návrh na postup do KK: Dáša Belková, 9.B
Testovanie 5 – november 2016 Výsledky
Komparo 8. a 9.ročník – november 2016 Výsledky
Certifikát EXAM 8.ročník
Certifikát EXAM 9.ročník
Šaliansky Maťko OK – F O T O 1. kategória 1. miesto: Sára Štofanová (3.B)
2. kategória 1. miesto: Alexandra Piatková (5.B)
Slovo bez hraníc – F O T O Próza
1.kategória (1. až 3. ročník)
1. miesto: Tarjányi Šimon (3.B)
2. miesto: Štofanová Sára (3.B)

2. kategória (4. až 6. ročník)
3. miesto: Haščáková Hana (6.B)

3. kategória(7. až 9. ročník)
2. miesto: Gromanová Ema (7.B)
3. miesto: Belková Dáša (9.B)

Poézia
2. kategória (4. až 6. ročník)
1. miesto: Ološtiak Jakub (5.B)
Dobšinského Košice – krajský matičný festival – F O T O 1. kategória 1. miesto: Sára Štofanová (3.B)
2. kategória 2. miesto: Jakub Ološtiak (5.B)
3. kategória Cena poroty: Ema Gromanová (7.B)

Francúzsky jazyk

Olympiáda vo FJ – SR 3.miesto: Sonia Sabovčíková (9.B)
Olympiáda vo FJ – KKkategória 1B 1.miesto: Sonia Sabovčíková (9.B)
kategória 1A 1.miesto: Sandra Gubancová (7.B)

Anglický jazyk

Jazykový kvet celoslovenské finále 1. miesto: „How To Believe“ – 3.A a 3.C – Viktória Sarnovská, Sofia Toroková, Emma Peleyová, Mia Madliaková, Eva Kopková, Matej Macik, Alex Vrábel
1. miesto: Alexandra Piatková II. AJ Poézia a próza PT
Jazykový kvet finálové kolo 1. miesto a postup na celoslovenské kolo: „How To Believe“ – 3.A a 3.C – Viktória Sarnovská, Sofia Toroková, Emma Peleyová, Mia Madliaková, Eva Kopková, Matej Macik, Alex Vrábel
2. miesto: žiaci 2.A triedy: Bujňáková Barbora, Domonkoš Darius, Gécziová Barbora, Feckaninová Sandra, Jančišinová Tamara, Prievozník Samuel, Rašiová Romana, Romanko Tamara, Sklenárová Ema, Šalitroš Marko, Tajblík Richard, Vargová Petra, Vargová Viktoria, Emma Habiňáková, Zoe Kušniriková
1. miesto a postup na celoslovenské kolo: Alexandra Piatková II. AJ Poézia a próza PT
Jazykový kvet semifinále I. AJ D PT – postup do finálového kola „How to Believe“ – 3.A a 3.C pod vedením Mgr. Oľgy Proksovej- učiteľky AJ a Mgr. Martiny Sarnovskej ako triednej učiteľky 3.C
I. AJ D PT – postup do finálového kola „The Wizard of Oz“ – 2.A pod vedením Mgr. Evy Slávikovej- učiteľky AJ
II. AJ PP PT – postup do Finálového kola – Alexandra Piatková pod vedením Mgr. Evy Slávikovej
Olympiáda v AJ OK 1.miesto (kategória 1A): Daša Dvořáková (7.A)
3.miesto (kategória 1B): Scarlett Jinová (8.A)

Nemecký jazyk

Olympiáda v NJ OK 1.miesto (1A): Jakub Janočko (6.B)

Ruský jazyk

Ruské slovo – SR 1.miesto: Klára Hirmanová, 8.A
Ruské slovo – krajské kolo 1.miesto: Klára Hirmanová, 8.A
3.miesto: Alex Ďula, 3.A

Matematika

Testovanie 9.ročník Výsledky
Pytagoriáda OK P3 – 1.miesto: Töröková Sofia (3.A)
3.miesto: Vargová Ema (3.C)
P4 – 2.miesto: Berezňanin Michal (4.C)
P5 – 2.miesto: Libák Matúš (5.D)
P7 – 2.miesto: Turčaník Michal (7.B)
Matematická olympiáda OK 2.miesto: Matúš Libák, 5.D
1.miesto: Martin Čabra, 8.A
Testovanie 5 – november 2016 Výsledky
Komparo 8. a 9.ročník – november 2016 Výsledky
Certifikát EXAM 8.ročník
Certifikát EXAM 9.ročník

Biológia

Biologická olympiáda KK 2.miesto kat.C: Martina Suchá (9.B)
Biologická olympiáda OK 1.miesto kat.C: Martina Suchá (9.B)
1.miesto: Vašková Sarah Viktória (5.C)
2.miesto: Belková Lila (6.D)

Chémia

Chemická olympiáda OK 1.miesto: Martina Suchá (9.B)

Fyzika

Fyzikálna olympiáda OK Kategória F – 8.ročník
3.miesto: Daniel Dzurik, 8.C

Geografia

Geografická olympiáda OK 1.miesto: Michaela Stupavská, 5.D
1.miesto: Daniel Ivanko, 7.A

Informatika

IQ Olympiáda – SR 24.miesto: Michal Turčaník, 7.B
IQ Olympiáda postup na celoslovenské kolo: Michal Turčaník, 7.B
iHra 2017 2.miesto: Elena Ďorďová, 9.B

Hudobná výchova

Slávik OK – F O T O 1. miesto: Zuzana Imrichová, 6.D
2. miesto: Daša Belková, 9.B
Košice Star 2017 1. miesto: Viktória Sarnovská, 3.A
3. miesto: Daša Belková, 9.B
Spev bez hraníc Cena poroty: Daša Belková, 9.B

Telesná výchova

Florbal OK 2.miesto: chlapci
Stolný tenis OK 1.miesto: chlapci
Bedminton KK 5.miesto: chlapci
Bedminton OK 1.miesto: chlapci
2.miesto: dievčatá
Beh o Pohár starostu MČ Juh 3.miesto beh: Michal Varga (8.A)

Náboženská výchova

Biblická olympiáda OK 1. miesto: Terézia Kaňuková (6.D), Katarína Kaňuková (5.D), Peter Kelbel (5.B)
Biblická súťaž OK (gr.kat.) 2. miesto kat.B : Zuzana Bobíková (3.B), Pavol Imrich (4.D)
Biblická olympiáda OK (gr.kat.) 2. miesto 1.kat.: Alexandra Kubíková (5.D), Zuzana Imrichová (6.D)

Technická výchova

Technická olympiáda OK 1.miesto: Margaréta Oratorová, (7.B)
1.miesto: Viliam Knap, Adam Rabatin, (8.A)

Výtvarná výchova

Škola z Marsu – celoslovenské kolo – F O T O 10. miesto: Samuel Ščerbák, 6.B
Koláže rozprávajú OK 3. miesto: Zuzana Imrichová, 6.D
čestné uznanie: Artur Pohl, 6.D