Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Hovorme o jedle

Projekt s celoslovenskou pôsobnosťou Hovorme o jedle je zameraný na zvyšovanie úrovne vzdelávania a zvyšovania povedomia o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu počas celého ľudského života, ich úlohe pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, ich význame pri podpore regionálneho rozvoja a zamestnanosti, pri ochrane kultúrneho dedičstva a pri tvorbe a ochrane životného prostredia. 

Organizátorom projektu je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolus Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o.

Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Koordinátorky: RNDr. Viera Petnuchová, Mgr. Martina Sarnovská