Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zamestnanci

Učitelia

Meno E-mail
Mgr. Soňa Adamčíková, VIII.D,(SJ, EV, NJ) sona.adamcikova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Katarína Balážová, IV.C, (1.-4.ročník) katarina.balazova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Veronika Ballová, (F, Inf) veronika.ballova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Ľudmila Bayerová, VIII.B, (SJ) ludmila.bayerova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Zuzana Blašková, VIII.A, (M, Inf) zuzana.blaskova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Ľuboslava Bozogáňová, III.B, (1.-4.ročník) luboslava.bozoganova @ zsstanicnake.sk
PaedDr. Jarmila Briškárová, III.A, (1.-4.ročník) jarmila.briskarova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Monika Čabalová, 1.D, (1.-4.ročník) monika.cabalova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Dominika Čechová, (SJ) dominika.cechova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Slávka Dankovičová, IX.D, (SJ) slavka.dankovicova @ zsstanicnake.sk
PaedDr. Marcela Drabantová, I.C, (1.-4.ročník) marcela.drabantova @ zsstanicnake.sk
PaedDr. Mária Feckaninová, (AJ) maria.feckaninova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Jitka Ignácová, (VV,TchV) jitka.ignacova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Veronika Imrichová, II.C, (1.-5.ročník, EV) veronika.imrichova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Anna Ivanová, (FJ) anna.ivanova @ zsstanicnake.sk
Ing. Jana Jakešová, (F,TchV) jana.jakesova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Soňa Jenčušová, VII.C, (Bio) sona.jencusova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Lucia Jurková, VII.A, (Mat, Inf) lucia.jurkova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Blanka Kaňuková, V.C, (Geo, Mat) blanka.kanukova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Svetlana Mattová, (AJ) svetlana.mattova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Ján Martinko, (TaŠV) jan.martinko @ zsstanicnake.sk
Mgr. Zita Meltzerová, (D, NJ) zita.meltzerovav @ zsstanicnake.sk
Ing. Zuzana Moreau, VIII.C, (AJ) zuzana.lackova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Kamila Nagyová, I.B, (1.-4.ročník) kamila.nagyova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Veronika Parimuchová, VI.C, (NJ) veronika.parimuchova @ zsstanicnake.sk
RNDr. Viera Petnuchová, IX.A, (M, Bio) viera.petnuchova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Oľga Proksová, (AJ) olga.proksova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Mária Robová, VII.D, (AJ) maria.robova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Eva Sabolová, (RJ) eva.sabolova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Martina Sarnovská, III.C, (1.-4.ročník) martina.sarnovska @ zsstanicnake.sk
RNDr. Andrea Sedláková, V.B, (Bio, Che) andrea.sedlakova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Lýdia Schmidtová, IX.B, (Dej, NabV, ON) lydia.schmidtova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Dominika Schvarcingerová, VI.B, (AJ, ON) dominika.schvarcingerova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Eva Sláviková, (AJ, 1.-4.ročník) eva.slavikova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Slavka Szemenyáková, (NBV) slavka.szemenyakova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Bronislava Šariščanová, (FrJ) bronislava.sariscanova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Katarína Šarišská,VI.C, (TV) katarina.sarisska @ zsstanicnake.sk
Mgr. Erika Šmelková, IV.A, (1.-4.ročník) erika.smelkova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Martina Šuľová, III.D, (1.-4.ročník) martina.sulova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Milan Švider, IV.B, (1.-4.ročník) milan.svider @ zsstanicnake.sk
Mgr. Lucia Vargová, VII.B, (AJ) lucia.vargova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Eva Vysopalová, V.A, (M, F) eva.vysopalova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Janette Závacká, II.B, (1.-4.ročník) janette.zavacka @ zsstanicnake.sk

ŠKD (vychovávateľky)

Meno E-mail
Mgr. Jana Hrušková jana.hruskova @ zsstanicnake.sk
Eva Lučková skd @ zsstanicnake.sk
Mgr. Iveta Hlebová skd @ zsstanicnake.sk
PhDr. Jana Sapolová skd @ zsstanicnake.sk
Romana Borošová skd @ zsstanicnake.sk
Erika Nagyová skd @ zsstanicnake.sk
Iveta Zeleňáková skd @ zsstanicnake.sk
Mgr. Jana Paľová Pindrochová skd @ zsstanicnake.sk
Erika Ontková skd @ zsstanicnake.sk
Mgr. Janka Belánová skd @ zsstanicnake.sk
Mgr. Veronika Špišáková Revická skd @ zsstanicnake.sk
Bc. Amália Kövérová skd @ zsstanicnake.sk
Mgr. Lýdia Stybarová skd @ zsstanicnake.sk
Mgr. Eva Borošová skd @ zsstanicnake.sk

Špeciálna pedagogika a psychológia

Meno E-mail
Mgr. Dávid Gaľa
špeciálny pedagóg
david.gala @ zsstanicnake.sk
Mgr. Lenka Kalafusová
školská psychologička
lenka.kalafusova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Lýdia Stybarová
školská psychologička
lydia.stybarova @ zsstanicnake.sk
Mgr. Iveta Miklošová
asistentka učiteľa
iveta.miklosova @ zsstanicnake.sk

Zamestnanci na materskej dovolenke

PaedDr. Romana Renčková
RNDr. Simona Novická
Mgr. Daniela Mitrová
Mgr. Katarína Podhájecká
Mgr. Zlatica Smoradová

Správni zamestnanci

Funkcia Meno E-mail
Hospodárka školy Renáta Fatulová hospodarka @ zsstanicnake.sk
renata.fatulova @ zsstanicnake.sk
Sekretariát Ing. Darina Fedorková hospodarka @ zsstanicnake.sk
darina.fedorkova @ zsstanicnake.sk
Správca IKT Ing. Jozef Fetterik jozef.fetterik @ zsstanicnake.sk
Školník, kurič Andrej Szeghy  
Údržbár Maroš Topolčanský  
Upratovačka Anna Tkáčová
Upratovačka Božena Husárová
Upratovačka Marta Finková
Upratovačka Zuzana Vargová
Upratovačka Lenka Girovská
Upratovačka Mária Bodnárová
Vrátnička Anna Tkáčová
Vedúca ŠJ Mgr. Mária Lacková maria.lackova @ zsstanicnake.sk
Kuchárka Oľga Sabovová
Kuchárka Helena Hadvabová
Kuchárka Božena Huňadyová
Kuchárka Margita Baranyová
Kuchárka Zuzana Lešková
Kuchárka Františka Dibďáková
Kuchárka Lenka Geistová
Kuchárka Andrea Kočkárová Ražiková