Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Čítame pre radosť

Cieľom rozvojového projektu MŠVVaŠ Čítame pre radosť je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia  u detí a mladších žiakov, pričom hlavným cieľom jezriadiť alebo doplniť triedne knižnice.

V rámci realizácie tohto projektu sme doplnili triedne knižnice na 1.stupni našej ZŠ, pre žiakov s rôznym stupňom čitateľskej zrelosti vytvorili čitateľské kútiky. Žiaci majú príležitosť vziať si knihu cez prestávku a prečítať si ju v triede, alebo na chodbe (relaxačné zóny), prípadne pred vyučovaním, alebo čakaním na záujmovú činnosť v popoludňajších hodinách. Zároveň ponúkame priestor na diskusiu o knihe medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi, prípadne žiakmi, učiteľmi a rodičmi s cieľom ukázať našim žiakom, že čítanie nie je trest, ale radosť, pohoda a zážitok.

Koordinátor: Mgr. Kamila Nagyová

Článok na webstránke školy