Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Záložka do knihy

Záložka do knihy je československý projekt, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. 

Žiaci vytvárajú záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému československého projektu Inšpirujúci svet rozprávok, básní, príbehov a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky.  

Výmenu záložiek školy využívajú k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike. Sprievodnými aktivitami na škole sú besedy o knihách, interpretácia pomocou čitateľských vrecúšok – metóda EUR, tvorba vlastných kníh a iné. 

Koordinátorka: Mgr. Dominika Čechová