Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

2019/2020

Slovenský jazyk

Olympiáda v SJaL KK 3.miesto: Adam Kubiš (9.B)
Šaliansky Maťko OK 2. miesto: Ester Levčíková (3.A, I. kategória)
1. miesto: Tobias Groma (4.B, II. kategória)
1. miesto: Sára Štofanová (6.B, III. kategória)
Testovanie 5.ročník Výsledky
Olympiáda v SJaL OK 1.miesto: Adam Kubiš (9.B)
Dobšinského Košice Zlaté pásmo: Richard Godina (4.C)
Strieborné pásmo: Jakub Ološtiak (8.B)
Cena poroty: Sára Štofanová (6.B)
Literárna súťaž Ústavného súdu SR: „Keby som bol sudcom ústavného súdu“ 3.miesto: Natália Hoppanová (9.B)

Anglický jazyk

Olympiáda v AJ OK 2. miesto: Sofia Meňhertová (8.D)
3. miesto: Sofia Lévyová (7.A)
Res Cordis – Vec srdca – celoslovenské finále 1. miesto (anglická dráma): Mary Poppins (4.A,4.B,5.A,5.D)
2. miesto (anglická dráma): Alice in Wonderland (9.A)
3. miesto (próza): Marek Feckanin (3.A)

Nemecký jazyk

Olympiáda v NJ OK 1.miesto: Ema Peleyová, 6.C (kat.1A)
2.miesto: Alexandra Piatková, 8.B (kat. 1B)
3.miesto: Jakub Janočko, 9.B (kat. 1B)
4.miesto: Lenka Kúdelková, 7.C (kat.1A)

Ruský jazyk

Ruské slovo KK Recitácia:
2.miesto: T.Hennelová (3.C)
Spev:
2.miesto: L.S.Marcinčáková (9.D)
2.miesto: T.Hennelová (3.C)
2.miesto: K.Doľáková (3.B)
3.miesto: N.Nemčíková (5.A)
Ruský film v škole 1. miesto: M.Feckanin (3.A)
1. miesto: K.Gajdošová (9.A)
2.miesto: S.Feckaninová (5.A)
diplm za aktívnu účasť: A.Karasová, M.Pavuková (9.A)
Res Cordis – Vec srdca – celoslovenské finále 2. miesto (ruská próza): Sandra Feckaninová (5.A)


Matematika

Testovanie 5.ročník Výsledky
Matematická olympiáda OK 1.miesto: Dárius Domonkoš 5.A

Biológia

Biologická olympiáda OK Teoreticko-praktická časť:
3.miesto: Viktória Vanatová (9.B)
Projektová časť:
1.miesto: Natália Hoppanová (9.B)
2.miesto: Alexandra Piatková (8.B)

Dejepis

Dejepisná olympiáda OK 1.miesto: Peter Kelbel (8.B)
3.miesto: Petra Valachovičová (8.B)

Geografia

Geografická olympiáda OK 1.miesto: Alexandra Štullerová (7.A)

Informatika

Prezentácia OK 3.miesto: Petra Valachovičová, Patrícía Knapová, 8.B

Hudobná výchova

Košice Star 2020 – F O T O 1. miesto: Viktória Sarnovská, 6.C
2. miesto: Lucia Marcinčáková, 9.D
2.miesto: Tamara Hennelová, 3.C

Telesná výchova

Krajské kolá KK vo florbale D 1. miesto postup na M SR
KK v bedmintone 3. miesto
Okresné kolá OK v cezpoľnom behu 1. miesto Michaela Ferencová 9.D
OK vo florbale D, Ch 1. miesto
OK JOJ SK Liga D 1. miesto
OK JOJ SK Liga Ch 3. miesto
OK v bedmintone Ch 1. miesto
OK v st. tenise D 3. miesto

Technická výchova

Technická olympiáda OK 1.miesto: Katarína Kaňuková, Matúš Sisol (8.D)
3.miesto: Patrik Majerníček (7.C)

Výtvarná výchova

Výtvarná súťaž Ústavného súdu SR: „Na váhach spravodlivosti“ 2.miesto: Samuel Ščerbák (9.B)