Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Rada školy

Štatút Rady školy

Predseda RŠ:JUDr. Alexandra Gharaibehová
Za pedagogických zamestnancov:Mgr. Lýdia Schmidtová
Mgr. Janette Závacká
Za nepedagogických zamestnancov:Renáta Fatulová
Za rodičov:JUDr. Alexandra Gharaibehová
Ing. Ján Godina
Ing. Katarína Vargová
Ing. Radoslav Levčík
Za zriaďovateľa:Ing. Erich Blanár
Ing. Vladislav Stanko
PhDr. Viliam Knap, PhD.
Ing. Radovan Sušila