Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Rada školy

Štatút Rady školy

Predseda RŠ:JUDr. Alexandra Gharaibehová
Za pedagogických zamestnancov:Mgr. Lýdia Schmidtová
Mgr. Janette Závacká
Za nepedagogických zamestnancov:Renáta Fatulová
Za rodičov:JUDr. Alexandra Gharaibehová
Ing. Ján Godina
Ing. Katarína Vargová
Ing. Radoslav Levčík
Za zriaďovateľa:Mgr. Beáta Lopušniaková
Ing. Anna Súkeníková
doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH
PhDr. Patrik Géci