Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Rada školy

Predseda RŠ: JUDr. Alexandra Gharaibehová
Za pedagogických zamestnancov: Mgr. Lýdia Schmidtová
Mgr. Janette Závacká
Za nepedagogických zamestnancov: Renáta Fatulová
Za rodičov: JUDr. Alexandra Gharaibehová
Ing. Ján Godina
Ing. Katarína Vargová
Ing. Radoslav Levčík
Za zriaďovateľa: Ing. Erich Blanár
Ing. Vladislav Stanko
PhDr. Viliam Knap, PhD.
Ing. Radovan Sušila