Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Tvoríme klimatickú záhradu

Tvoríme klimatickú záhradu

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. a Nadácie Ekopolis. Projekt je súčasťou služby Zelená energia od VSE.“

Slúžime komunitám košického kraja – projekt SKOK

Realizácia projektu: 2020 – 2023

Projekt je realizovaný pod odborným vedením Ekocentra SOSNA o.z. a podporený Fondom pre aktívne občianstvo, ktorý združuje prostriedky Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Európskej únie. Jedným z cieľov projektu je pretvorenie vybraných školských pozemkov na plochy s významnými klimatickými, ekologickými a edukačnými funkciami. Adaptačné a mitigačné opatrenia, uskutočnené na pozemkoch budú následne slúžiť na vytvorenie „územného systému zdravej klímy“ v meste Košice.

Súčasťou projektu je taktiež proces teoretickej odbornej prípravy v oblasti dizajnovania školských pozemkov a prípravy edukačných aktivít s environmentálnym zameraním pre žiakov základných škôl.

V rámci projektu “Klimatické záhrady“ prebiehajúceho na našej škole, ktorý realizujeme s podporou Ekocentra Sosna o. z. a Fondom pre aktívne občianstvo, sme v piatok 12. novembra 2021 vysadili do areálu školy viacero druhov stromčekov, popínavých rastlín a kríkov. Rastliny sadili žiaci pod vedením p. učiteliek a vychovávateliek. Keďže nám počasie prialo a deti boli z pobytu na čerstvom vzduchu nadšené, práca nám išla od ruky. Sme veľmi radi, že sme naplnili jeden z cieľov projektu – ukázať žiakom, aj prakticky, ako môžu aj oni zodpovedne konať a udržateľne fungovať nielen v priestoroch školy, ale aj kdekoľvek inde a po celý svoj život.

Mgr. Veronika Parimuchová