Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: ŠKD

Ukáž čo vieš

Akcia školského klubu detí – Ukáž, čo vieš – patrí ku kreatívnym a obľúbeným. Každý rok sa presviedčame o tom, aké šikovné deti navštevujú našu školu. Najviac zastúpenou oblasťou je hra na hudobný nástroj. Veľmi kvalitné boli gymnastické predvedenia a spoločenský tanec. Nechýbal však spev, moderný tanec a vlastná tvorba- ukážka z poviedky. Počas celej …

Predajná výstava na škole  –  Maják nádeje

Motto:„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva,  ale aj toho, kto ju poskytuje.“  Aj tento školský rok sme sa rozhodli podporiť a pomôcť osamelým mamkám s deťmi a ľuďom v núdzi pre Občianske združenie Maják nádeje. Opäť sme v dobrovoľníckom tíme nášho školského klubu detí vyzbierali pre Občianske združenie Maják nádeje peknú sumu, ktorá poputuje do správnych …

Burza hračiek

V mesiaci november, už tradične, máme v našom školskom klube detí naplánovanú Burzu hračiek spojenú s predajom a aj výmenou navzájom. Burza mala opäť veľký úspech, hračky si mohli deti medzi sebou vymieňať alebo za symbolickú cenu – 20 centov, aj predávať. Takéto formy „praktického vzdelávania“ pomáhajú deťom pochopiť, čo je to finančná gramotnosť, učí ich vzájomnej komunikácii a pochopeniu …

Strašiak v poli – jesenná súťaž

Leto je už za nami a čarovná jeseň ohlásila svoj príchod. V duchu jesennej atmosféry sa deti z XII. oddelenia nášho klubu zo IV.A triedy zúčastnili jesennej súťaže „Strašiak v poli“, ktorú pripravilo CVČ Domino na Popradskej ulici. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Teoretická časť pozostávala z vedomostného testu na tému príroda a praktická časť  z výroby priestorového strašiaka do poľa v reálnej …

Halloween v ŠKD

Tradičnou záverečnou akciou školy, pred jesennými prázdninami, je náš Halloween – tekvičková slávnosť v školskom klube detí. Tento rok sme opäť oprášili náš veselý halloweensky sprievod školou v strašidelných maskách, vymietli sme všetky školské kúty, vyzdobili sme si všetky oddelenia, veselo sme sa zabavili pri stoličkovom tanci, lodičkovom pochode, balónovým tanečným maratónom a špeciálnymi vystrihovačkami. Tento rok …

Prvácka pasovačka

Vitaj, vitaj kamarát,nemusíš sa školy báť.Je tu dobre, je tu milo,všetkým sa tu zapáčilo. …a veru, tak aj bolo. V našich oddeleniach  školského klubu sa odohrala jedna dôležitá udalosť – Pasovanie prvákov. Škola našich prváčikov radostne očakávala a s láskou im otvorila svoju náruč, do ktorej vstúpili veselé Motýliky, usilovné Včielky, múdre Sovičky a usmiate …

MiniMaratón v ŠKD

Medzinárodný maratón mieru (MMM) v našom meste alebo Košický maratón je najstarší maratón v Európe a tretí najstarší na svete. V Košiciach sa nekonal iba jeden Maratón mieru, ale rovno dva – naše deti sa v školskom klube celý týždeň venovali rôznym aktivitám, ktoré obsahovali rozcvičku, beh, preteky a veselé športové pracovné listy. Takisto mali možnosť si vyfarbiť svoju jubilejnú 100-tú medailu …

Letné tábory

„Letný tábor je super, na letný tábor sa veľmi teším“ – tieto a podobné pozitívne odozvy  rezonovali školou už dlhšie pred záverečným zvonením. V tomto školskom roku sme opätovne zorganizovali našu hlavnú letnú činnosť v podobe Prímestského 4- dňového  tábora, Výjazdového 5- dňového tábora a Pobytového tábora pri akvaparku Aquaruthenia vo Svidníku. Počas Prímestského tábora si deti mohli vychutnať …

Letný výjazdový tábor

Zábava, skvelý detský kolektív,oddych a pestrý program. To všetko sme absolvovali počas letného tábora v druhom júlovom týždni. Navštívili sme RANČ BREZINY v PAVLOVCIACH, kde sme si zajazdili na koníkoch. KOŠICKÝM HRADOM nás previedol novodobý pán kastelán a naučil nás strieľať  z luku. Cestou späť sme objavili zvierací farebný chodník. V EKOPARKU HOLÁ HORA v Prešove …

Tanečné popoludnie v ŠKD

Koniec školského roka sme si v ŠKD spríjemnili tancom a tanečnými hrami. Deti si medzi sebou navzájom prezentovali svoj tanečný talent, cvičili zumbu, hrali hudobno- pohybové hry- ruky/nohy, učili sa rôzne tanečné kreácie a čo je najdôležitejšie, veľa sa nasmiali a strávili krásny čas s deťmi z iných oddelení ŠKD. Mgr. Iveta Hlebová