Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: ŠKD

Ukáž, čo vieš!

Deti z nášho XII. oddelenia ŠKD sa zúčastnili celomestského kola súťaže s názvom „UKÁŽ ČO VIEŠ!“, organizovanej CVČ. Súťaž mala dve časti. Prvé kolo sa venovalo spoznávaniu živočíchov žijúcich v lese, druhé kolo zase živej a neživej prírode. V teoretickej časti naše deti prezentovali nadobudnuté vedomosti, zatiaľ čo v praktickej časti ukázali svoje manuálne zručnosti …

Zahrajme si divadielko v ŠKD

Detská tvorivosť patrí k dôležitým predpokladom zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa, preto je potrebné ju podporovať a rozvíjať.     Umelecká akcia nášho školského klubu detí s názvom – Zahrajme si divadielko – slúži tomuto účelu. Deti hrali hry a scénky zamerané na vcítenie sa do danej role, a tak si precvičovali mäkké zručnosti a empatiu a nakoniec vymysleli bábkové …

Blíži sa Veľká noc

Veľká noc sa blíži, a preto my druháci z VIII. oddelenia ŠKD z 2.D sa na ňu pripravujeme farebne a kreatívne. Zajkovia nám doniesli papierové vajíčka, vďaka ktorým sme si vyzdobili dvere a okná. Využili sme aj staré obaly od ozajstných vajíčok, z ktorých sa stali 3D obrazy zajacov našich predstáv. A nesmieme zabudnúť aj …

Veselé záložky

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií spojených s knihami. Knihy sú bránou do sveta poznania. Mnohí z nás ich nepochybne majú odložené nielen na poličke, ale i v srdci.      …

Karneval v ŠKD

Rozhodnúť sa neviem stále, čím chcem byť na karnevale.Žabkou, líškou, Číňanom? Indiánom pod stanom?Muchotrávkou, medveďom, zajkom, Harry Potterom?Nuž, alebo, žeby kráľom? Neviem, čo s tým karnevalom!Už to mám a ani známym svoju masku neprezradím.      Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy, karnevalov a aké by to bolo, keby v našom školskom klube detí chýbal karneval, na ktorý sa všetci …

Zimné športy v ŠKD

Záver januára sme venovali zime a zimným športom, i keď vonku sa to na zimu nepodobalo. S deťmi zo všetkých oddelení sme vytvorili kreatívnu výstavu „Zimné športy“. Žiaci kreslili a maľovali, tvorili, vyrábali, lepili i vystrihovali. Výsledkom boli krásne minidiela na tému zimných športov v 2D, ale aj 3D formátoch. Tešíme sa z našej bohatej tvorby a ďakujeme všetkým deťom zo školského …

Vianočná pošta pre seniorov

Občianske združenie Pohodovo už siedmy rok organizuje Vianočnú poštu pre seniorov. Aj  my v našom školskom klube detí sa do tohto projektu zapájame od začiatku, keďže pripraviť Vianoce neznámym starkým je pre naše deti už tradíciou. Ani tento rok nebol iný a deti sa schuti pustili do výroby a písania vianočných pozdravov pre starkých z domovov seniorov a sociálnych služieb. …

Celé Slovensko číta deťom

V predvianočnom zhone sme sa opäť, ako už býva tradíciou v našom školskom klube detí, venovali čítaniu. Teda nie my, ale naši aktívni rodičia. Bez Projektu Adventné čítanie, si už ani nevieme predstaviť naše klubové decembrové popoludnia. Deti mali možnosť vypočuť si nové a zaujímavé príbehy, rozprávky, ale aj úryvky z románov, a týmto si rozšíriť svoje čitateľské obzory. Sme …

Mikuláš v ŠKD

Zima robí čáry-máry, december je v kalendári. Kým šiesteho narátaš, zavíta k nám Mikuláš. 6. december už tradične patrí Mikulášovi – je to asi najobľúbenejší deň v závere kalendárneho roka pre všetky deti našej školy. Už od rána nedočkavo vyčkávali na záhadné zaklopanie na dvere, kedy sa objaví náš milý Mikuláš, čertík a anjelik a nebolo to inak ani tento školský …

Ukáž čo vieš

Akcia školského klubu detí – Ukáž, čo vieš – patrí ku kreatívnym a obľúbeným. Každý rok sa presviedčame o tom, aké šikovné deti navštevujú našu školu. Najviac zastúpenou oblasťou je hra na hudobný nástroj. Veľmi kvalitné boli gymnastické predvedenia a spoločenský tanec. Nechýbal však spev, moderný tanec a vlastná tvorba- ukážka z poviedky. Počas celej …