Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: ŠKD

Cvičme v rytme

Vrámci celoklubovej akcie sme si dňa 25.06.2021 spestrili pobyt v ŠKD hudbou a tancom. Naše deti si okrem klasického tanca vyskúšali aj pohybové hry na rytmiku. Bolo to pre nich niečo nové, no aj veľmi zaujímavé. Všetci boli z tejto akcie nadšení a tak sme sa dohodli, že ju zopakujeme aj v budúcom školskom roku.

Guľko Bombuľko v ŠKD

V školskom klube detí sme prečítali prvú knižku zo školskej knižnice – Guľko Bombuľko a nie len to. Vytvorili sme si knižôčku vlastnú. Názov každej rozprávky sme si zapísali a dotvorili ju vlastnou ilustráciou. Pozrite, akí sme kreatívni. p.vych. Iveta Zeleňáková a deti IV. oddelenia

Hurá na kolobežky

V dňoch od 29. apríla do 7. mája sme pre deti zo školského klubu pripravili zábavné popoludnie: „Hurá na kolobežky“. Všetko prebehlo podľa platných protiepidemiologických pravidiel a zhovievavosti počasia. Môžeme skonštatovať, že akcia splnila svoj účel a deti sa zabavili na akčnom koberci, s interaktívnym „kolesom šťastia“, ale aj pri súťažiach na stanovištiach s kolobežkami. Odmenou nám boli červené líčka …

Zber vrchnákov

V piatom oddelení ŠKD zbierame vrchnáky od začiatku minulého roka. Tentokrát sme vyhlásili súťaž, kto donesie najviac vrchnákov počas dvoch týždňov. Nechceli sme však zaťažovať našu planétu tým, že vykúpime fľaše z obchodov. Deti mali za ,,úlohu“ navštíviť starých rodičov, podľa možností,  zatelefonovať tetám a ujom, ktorí pijú vodu z plastovej fľaše, prípadne aj u susedov. Chceli sme pomôcť naše …

Recyklovanie nás baví

Počas mesiaca apríl prebiehala na našej škole výstava výrobkov z odpadového materiálu. Zapojiť sa mohli všetky deti, ktoré mali chuť a hlavne dobré nápady. Aj tento rok sa ukázalo, že aj z odpadového materiálu sa ešte dajú vyrobiť zaujímavé a mnohokrát aj užitočné veci. Chce to len trošku fantázie. Erika Ontková a Mgr. Veronika Špišáková Revická, vychovávateľky ŠKD

Marec mesiac knihy v ŠKD

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Ako sme si aspoň začiatok mesiaca kníh pripomenuli so žiakmi v ŠKD? Počas voľných chvíľ sme mali možnosť čítať si svoje obľúbené knihy a podeliť sa o ich príbehy s ostatnými spolužiakmi. Po rozhovoroch a hlasnom čítaní rozprávkových príbehov, si deti …

Veselo v ŠKD

V rámci prírodovedno – environmentálnej oblasti výchovy si deti z prvého oddelenia ŠKD vyrobili krásne hodiny v tvare rôznych zvierat. Na vlastnoručne vyrobených hodinách nám učenie ide jedna radosť. O zvieratkách sme sa dozvedeli z prezentácie aj veľa nového. Nakoniec  sme si získané  vedomosti preverili v zaujímavom kvíze. Teší nás, že aj takouto formou sa …