Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Emocionálny kompas

Emocionálny kompas je program  pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Ak to nevedia, dochádza ku kritickým následkom. Emocionálny kompas sme vyskúšali v troch triedach 1. stupňa a žiaci ho poznali pod názvom Ranné kruhy. Hravou formou na jednotlivé témy sa postupne učili vnímať, sledovať a pomenúvať svoje emócie, ale aj u iných. Po absolvovaní školení ďalších učiteľov sme ho v tomto školskom roku zaviedli do všetkých tried.  

Koordinátori: všetci triedni učitelia