Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Akcie

Online karneval v 1.C

Fašiangové obdobie  sa dnes skončilo a my v 1.C sme sa nevzdali ani nášho obľúbeného karnevalu. Online vyučovanie nás inšpirovalo urobiť si karneval vo svojich domovoch.  Deti si doma pripravili krásne masky.  Na zoome sme si  predstavili svoje masky, kto z akej planéty prišiel, spoločne sme sa zabavili, učili sa aj inak ako z učebníc –tak hravo. Masky …

Lásky nie je nikdy dosť

So žiakmi tretieho a štvrtého ročníka sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli deň svätého Valentína.  Dištančné vyučovanie sme si spestrili výrobou Valentínky, ktorú deti venovali svojím rodičom, blízkym, priateľom a učiteľom. Pri výučbe anglického jazyka kladieme dôraz  na činnostne zameraný prístup, ktorý podporuje komunikačné jazykové stratégie: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný a ústny …

Aj 1. A sa učí z domu…

Aby sme počas online vyučovania neupadli do stereotypu, naše hodiny sú založené na rôznorodosti. Aktivity, ktoré žiaci realizujú, sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností, matematického myslenia, jemnej i hrubej motoriky, ale aj kreativity. Počas online stretnutí sa rozprávame, píšeme, čítame, počítame, vymýšľame príbehy, učíme sa na hodinách, počúvame hudbu, tancujeme… 1.A Vás všetkých pozdravuje a …

Erasmus – Vitajte v Košiciach

…. alebo radšej Welcome to Košice, Bienvenue à Košice, či Bienvenidos a Košice? Aj takto snáď čoskoro privítame v našom meste našich rovesníkov z partnerských škôl projektu Erasmus+ z Francúzska a Španielska. Kým to situácia dovolí, máme možnosť sa bližšie spoznávať aspoň na diaľku, prostredníctvom videohovorov. Určite si spomínate na tému toho posledného v roku …

To sme zasa my, prváci z 1.B

Privolali sme ZIMU našimi perfektnými snehuliakmi.  Písankoví snehuliaci, kde sú aj také písané písmená, ktoré sme sa ešte ani neučili. Sme veľmi šikovní – veľa čítame a nielen šlabikár, ale aj časopis Vrabček a vlastné knihy. Radi počítame – matematikou sa ,,rútime kozmickou rýchlosťou“ a radi sa hráme aj doma aj vonku. V ZOOMovaní a ovládaní počítača sme preskočili na …

Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo

Dňa 10.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Podobne ako okresné, aj toto kolo bolo zrealizované online formou. Skladalo sa z dvoch častí, písomnej a ústnej. Našu školu reprezentovali žiačky Mia Madliaková zo 7.C v kategórii 1A a Dominika Schofield z 5.B v kategórii 1C. Dominika v tomto kole nazbierala cenné skúsenosti, ktoré sa jej zídu v budúcom roku. Veľkú radosť nám …

Online učenie v 4.C a šikovní žiaci

Že v 4.C máme množtvo talentov, o tom svedčí aj tento príklad. Vo štvrtok 4.2.2021 som sa rozhodla predstaviť deťom aplikáciu kahoot na tvorbu interaktívnych testov. Našu Liliyu to tak zaujalo, že sa sama podujala na prípravu takéhoto testu. Spestrila nám takto výučbu hodiny prírodovedy. To, čo Lili dokázala ma neskutočne potešilo. Ako štvrtáčka vytvorila …

Učíme sa a tvoríme v 1.B

Naše učenie z domu pokračuje ,,na plné obrátky“. Učíme sa nové písmenká čítať aj písať. V matematike precvičujeme počítanie do 10 a na prvouke sme sa naučili ,,čítať“ hodiny. Na tvorivé dielne s p.vychovávateľkou Zlatkou sa veľmi tešíme – vždy nám pribudne vlastnoručne vyrobený kamarát. Maminky a tatkovia sú naši veľkí pomocníci pri počítači a samozrejme niekedy aj starší súrodenci. Stále …

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku online ….NEUVERITEĽNÉ, NEZABUDNUTEĽNÉ, prvýkrát…… NETRADIČNE, v pohodlí domova, bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov a stresu sme si vyskúšali online olympiádu v nemeckom jazyku. Po celom Slovensku v tento deň,  21. január, v rovnaký čas  o  9,00 hodine  zasadli všetci prihlásení súťažiaci k svojim počítačom a riešili zadané úlohy. Časový limit 40 minút plynul a súťažiaci postupne odpovedali na náročné …

Olympáda v AJ – OK

Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Aj toto kolo bolo netradičné, keďže sa konalo online a skladalo sa len z písomnej formy testu. Našu školu reprezentovali žiačky Mia Madliaková zo 7.C v kategórii 1A a Sofia Meňhertová z 9.D v kategórii 1B. Konkurencia bola veľmi silná a dievčatá nemohli naplno ukázať všetky svoje kvality, no aj napriek tomu obsadili …