Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Akcie

Detektívka v literárnej výchove

Hlavnou črtou detektívky ako žánru je prítomnosť nejakého tajomného incidentu v diele, ktorého okolnosti sú neznáme a musia byť objasnené. Najčastejšie popisovaným incidentom je trestný čin, aj keď existujú detektívky, ktoré vyšetrujú udalosti, ktoré nie sú trestné. Tieto a ešte iné zaujímavosti sa dozvedeli šiestaci počas návštevy knižnice v Litparku. V rámci Týždňa slovenských knižníc 2023 sme sa …

Jarný prímestský tábor školy

Náš školský klub detí ponúka okrem tradičných tematických akcií počas školského roka aj možnosť aktívneho využitia voľného času v našich školských táboroch počas jarných a letných prázdnin. Túto možnosť využili tentoraz naše deti z 1. – 3. ročníka od 6. – 10. marca v prázdninovom režime. Celotýždňový pobyt v našom prímestskom jarnom tábore bol pretkaný úžasnými outdoorovými aktivitami ako: návšteva …

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Je už tradíciou organizovať recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nebolo tomu inak ani tento šk. rok a my vám s radosťou ponúkame výsledky tohtoročného kola. V kategórii poézia získali umiestnenia títo žiaci: 1. kategória, I. miesto: Dorota Čuhová, II.A, II. miesto: Hanna Jančišinová, 3.B, Laura Pačutová 3.C, Emma Jarčušková 3.D, III. miesto: Tamara Saladiová 2.B, …

Exkurzia v Americkom centre v Košiciach

V mesiaci február navštívili v rámci vyučovacích hodín anglického jazyka žiaci 8.A a 8.B Americké centrum v Košiciach, ktoré sídli v priestoroch Vedeckej knižnice na Hlavnej ulici. Naši ôsmaci si prostredníctvom kvízov overili svoje vedomosti z geografie a histórie USA, ale aj logické myslenie pri riešení zdanlivo neriešiteľnej matematickej záhady. Svoju tvorivosť, fantáziu, umelecké cítenie …

Zahrajme si divadielko – ŠKD

Deti pomocou hry rozvíjajú svoju predstavivosť, prirodzene sa prenášajú do sveta rozprávok, čo vedie k ich uvoľnenému správaniu a celkovej duševnej pohode. Pri divadelnej tvorivosti sa formuje ich zdravé sebavedomie a schopnosť spolupracovať v tíme.Preto vznikla akcia ŠKD – Zahrajme si divadielko. Deti si vyskúšali aké je to byť sfúknutým balónom, roztápajúcou sa čokoládou alebo …

Výjazdové lyžovanie 4.ročník

13.2. – 17.2.2023, Jahodná

Ruské slovo – celoslovenské kolo

Dňa 17.02.2023 sa v priestoroch CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach konal 17. ročník celoslovenského kola v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. V neľahkej konkurencii spomedzi všetkých krajov na Slovensku obsadila žiačka 8.A triedy Sandra Feckaninová krásne 2. miesto v kategórii próza 8. – 9. ročník. Sandra si odniesla krásny diplom, ceny, ale hlavne opäť ten úžasný pocit …

ZŠ Staničná  víťazí v Krajskom kole  Olympiády v nemeckom jazyku

„Keď sa všetky deti sveta budú učiť po anglicky, budú sa v budúcnosti uchádzať o rovnaké pracovné miesta“ povedal Henning Wode známy psychológ a lingvista, keď sa ho pýtali, prečo by sa malo učiť dieťa NEMČINU….. Naša škola ponúka výučbu NEMECKÉHO JAZYKA, pre deti od 3.ročníka a svoje vedomosti, znalosti, zručnosti, či jazykové kompetencie, si v vo vyšších ročníkoch môžu …

Výjazdové lyžovanie 3.ročník

6.2. – 10.2.2023, Jahodná

Karneval v ŠKD

„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa, že ako každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase!“ Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy, karnevalov a aké by to bolo, či nebolo, keby v našom školskom klube detí chýbal karneval, na ktorý sa všetci  každoročne tešíme. Aj tento rok pani vychovávateľky zorganizovali v našom školskom klube „Detský karneval“ plný zábavy, …