Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kategória: Akcie

Ukáž, čo vieš

Náš školský klub opäť pripravil pre deti zaujímavú akciu – Ukáž čo vieš.Zapojili sa deti z 3.-5. ročníka.Predviedli sa v činnostiach, ktoré sú im blízke: spev, tanec, hra na hudobný nástroj, gymnastika a kreslenie.Veľmi nás teší, že máme v ŠKD také šikovné deti.Vych. E. Nagyová

Geografická olympiáda – školské kolo

Dňa 23. novembra sa na našej škole konalo školské kolo Geografickej olympiády. Súperenie žiakov prebehlo v online priestore a sily si zmerali v troch kategóriách. V kategórii G (5. ročník) súťažilo 9, v kategórii F (6. a 7. ročník) 11 a v kategórii E (8. a 9. ročník) tiež 11 žiakov a žiačok. Do okresného …

Florbal dievčat – krajské kolo

22.11.2022 sa v priestoroch hádzanárskej haly S. Šipoša odohrali súboje o postup na školské M SR vo florbale st. žiačok. V úvodnej fáze postupového turnaja naše dievčatá žiarili a postupne zdolali obe súperiace družstvá : Staničná – Krosnianska 4                4:0 Staničná – ZŠ Hlavná Gelnica    3:0 Vo finálovej skupine, ktorá sa hrala …

Exkurzia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika

V pondelok 21.11.20222 sme navštívili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V úvode prehliadky nám predstavili interaktívnu periodickú tabuľku. Zaujímavé bolo, že pri skoro každom prvku bola aj vzorka, čiže sme si vedeli predstaviť ako v skutočnosti dané prvky vyzerajú. Dozvedeli sme sa, že prvky sa riadia takzvaným periodickým zákonom, ktorý vymyslel Dmitrij Ivanovič Mendelejev (tvorca tabuľky) podľa ich …

Týždeň prírodovedných predmetov

Od pondelka do piatku v dňoch 07.-11.11. sme na našej škole podporili už 19. ročník „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“ , ktorý každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky …

Motivačné aktivity v 1.B

Žiaci I. B triedy sa dňa 11. 11. 2022 zúčastnili aktivít pripravených Knižnicou pre deti a mládež v rámci projektu Motivačné aktivity s detským čitateľom pre knihovníkov. Pani Ferková z knižnice Slniečko v Prešove zoznámila našich prvákov s knihou Nespokojný slimáčik Slávko. Žiaci ukázali, že ani neznáme prostredie Kulturparku, či množstvo divákov ich neprekvapí. Smelo sa zahrali a ukázali svoju …

Robili sme lávovú lampu :)

Mojim šikovným vedátorom z 3.B exkurzia v učebni chémie nestačí – všetko si chcú vyskúšať aj sami. Tak sme spoločne s našou p. vychovávateľkou Mgr. Rebekou Segečovou vymysleli ,,výrobu“ lávovej lampy a pokus realizovali na hodine prírodovedy. Na vlastné oči sme sa presvedčili ako princíp lávovej lampy  funguje, prečo je dôležitá hustota látok, čo spôsobí šumivá tableta… Predpokladáme, že …

Okresné kolo Olympiády zo SJL

Vo štvrtok 10. novembra sa naša žiačka Viktória Sarnovská z 9.C zúčastnila okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a umiestnila sa na krásnom 1. mieste. 15. ročník OK OSJL preverilo všestranné vedomosti a schopnosti súťažiach v materinskom jazyku a pozostávalo z troch častí: didaktický test, transformácia textu a rečnícky prejav. Viktórii ďakujeme za vynikajúcu a úspešnú reprezentáciu školy a ešte raz blahoželáme. Už …

Šarkaniáda v ŠKD

Tak ako každý rok je šarkaniáda neodmysliteľnou jesennou aktivitou našej základnej školy. Deti si v jednotlivých oddeleniach vyrábali veselých a pestrofarebných šarkanov. Školský dvor sa stal miestom pre spoločné šantenie šarkanov i deti. Spokojne úsmevy a žiarivé očká detí svedčili o dobrej zábave. Už teraz sa tešíme na budúci rok. Amália Kövérová, vychovávateľka ŠKD

Tretiaci a chemické pokusy

V rámci Týždňa prírodovedných predmetov, v utorok  9. 11. 2022,  sme dostali pozvánku   od p.učiteľky PaedDr. Andrei Sedlákovej   vyskúšať si vlastnosti látok v učebni chémie. Skupenstvá látok, hustota, rozpúšťanie, objem už pre nás, žiakov tretieho ročníka,  to  nebudú len slovíčka z učebnice.  Nie je nič lepšie ako vlastný zážitok. A ten sme mali počas hodiny chémie – prírodovedy, ktorú nám …