Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávnostné ukončenie školského roka 2023/24

Slávnostné ukončenie školského roka 2023/24

Drahí žiaci, rodičia a učitelia,

dnes sme slávnostne ukončili školský rok 2023/2024. PaedDr. Eva Pillárová, naša pani riaditeľka, odovzdala ocenenia našim najúspešnejším žiakom za ich vynikajúce výsledky a usilovnú prácu. Poďakovala za prácu a usilovnosť všetkých prítomných a zhodnotila aktuálny školský rok, ktorý bol aj teraz pre našu školu úspešný. Sme na vás všetkých veľmi hrdí!

Ukončenia sa zúčastnili aj členovia Rady školy a bola medzi nami aj starostka Mestskej časti Košice Juh, Ing. Sukeníková, ktorá svojou prítomnosťou spríjemnila tento slávnostný okamih.

Chceme sa poďakovať všetkým žiakom, rodičom a učiteľom za ich nasadenie a skvelé výsledky, ktoré sme spoločne dosiahli.

Špeciálne sa lúčime s našimi deviatakmi, ktorí dnes opúšťajú našu školu a vstupujú do novej etapy svojho života. Prajeme vám veľa úspechov a šťastia na vašej ďalšej ceste!

Ďakujeme za nádherný školský rok a tešíme sa na stretnutie v septembri!

S pozdravom,

Vaša škola