Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Akcie

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

22.04.2020Hodiny Techniky na diaľku
21.04.2020Výučba AJ v 1.A netradične
09.04.2020Výtvarná výchova – naše práce
15.04.2020Učíme sa doma – 4.C
08.04.2020Postrehy učiteľky Bio a Che k online vyučovaniu
08.04.2020Postrehy žiakov a rodičov k online vyučovaniu
27.03.2020Domáce aktivty ŠKD
25.03.2020Online hodiny matematiky
24.03.2020Online hodina biológie
20.03.2020Deň frankofónie
20.03.2020Rady od pani psychologičky
12.02.2020Slávnostné otvorenie telocvične
11.02.2020Exkurzia 8.ročník na francúzskom gymnáziu
07.02.2020Deviataci na Gymnáziu Šrobárova a Poštová
06.02.2020Geografická olympiáda OK
04. – 06.02.2020Projektové stretnutie Erasmus+ vo Francúzsku
06.02.20207.B v knižnici
06.02.20207.D v knižnici
06.02.2020Ľudovít Štúr ako ho nepoznáme
31.01.2020Hodnotenie šatní
30.01.2020Karneval
27.01.20207.reprezentačný ples 2020
27.01.2020Okresné kolo Šalianskeho Maťka
21.01.2020Tvorivá dielňa v ŠKD
17.01.2020Erb Mesta Košice na fasáde našej školy
16. – 17.01.2020Zimná olympiáda v ŠKD
16.01.2020Ruské slovo – krajské kolo
16.01.2020Olympiáda v NJ – obvodné kolo
15.01.2020Olympiáda v AJ OK
14.01.2020Šaliansky Maťko – školské kolo
10.01.2020Zbierka pre rodiny v núdzi
18.12.2019Olympiáda v ruskom jazyku – školské kolo
18.12.2019Deviataci na Gymnáziu Šrobárova
18.12.2019Časopis ŠKD „Mravenisko“
13.12.20191.B v CVČ
12.12.2019Adventné čítanie v ŠKD
10. – 11.12.2019Školské kolo Pytagoriády
10.12.2019Vianočná pošta pre seniorov – ŠKD
10.12.20192.A v CVČ
09.12.2019Olympiáda v dejepise – školské kolo
06.12.2019Deviataci v T-Systems
06.12.2019Návšteva UVLP
05.12.2019ProEduco 9.ročník
05.12.2019Recyklovateľné koše
27.11. – 04.12.2019Výmenný pobyt v Španielsku
29.11.2019Eko hodina v 1.A
28.11.2019Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo
28.11.2019Florbal krajské kolo dievčatá
28.11.2019Aha Matematika
27.11.2019Olympiáda vo FJ – školské kolo
27.11.2019Beseda o AIDS
26.11.2019Planetárium 5.ročník
26.11.2019Správna voľba povolania
22.11.2019Olympiáda v Aj – školské kolo
18. – 22.11.2019Šarkaniáda v ŠKD
21.11.2019Rés Cordis – Vec Srdca
21.11.2019Zahrajme si rozprávku
14.11.2019Exkurzia v Technickom múzeu
08.11.2019Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo
08.11.2019ITShow
08.11.2019Halloween v ŠKD – Tekvičková slávnosť
04. – 08.11.2019Týždeň prírodovedných predmetov
07.11.2019Exkurzia v Kosite 5.C
06. – 07.11.2019Florbal OK
05. – 07.11.2019Projektové stretnutie Erasmus+ v Španielsku
06.11.2019Exkurzia – Medzev a Jasov
29.10.2019Návšteva bábkového divadla
25.10.2019Exkurzia v Budapešti
24.10.2019Okolo sveta za jeden deň
23.10.2019Exkurzia Bukovec – Jasov
21.10.2019Strašiak v poli ŠKD
17.10.2019Deň jablka
17.10.2019Deň jablka v 3.B
16.10.2019Beseda s lekárkou
16.10.2019Pasovačka prvákov ŠKD
15.10.2019Exkurzia v MČ Juh
15.10.2019Exkurzia Jasovská jaskyňa – krúžkovanie vtákov
15.10.2019Jesenná výzdoba
11.10.2019Minimaratón v ŠKD
10.10.2019Gaštanovo
09.10.2019Krst knihy Dvere na konci sveta
09.10.2019Hodina biológie na trhu
08.10.2019Dopravné ihrisko 3.B
04.10.2019Za poznaním do Poliankova a Tricklandie
02.10.2019Návšteva bábkového divadla 3.ročník
25.09. – 02.10.2019Lesu zdar!
27.09.2019Deň otvorených dverí na Ústavnom súde
27.09.2019Noc výskumníkov
26.09.2019Európsky deň jazykov
24.09.2019Exkurzia Kežmarok
09.09.2019TEDDY BEAR DAY – Deň plyšového medvedíka
09.09.2019Návšteva Synagógy 9.ročník
02.09.2019Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020