Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

E-knižnica pre žiakov

Pevnosť MATIKÚnik z pevnosti MATIK

BiológiaMatematika

5.ročníkTrojuholníková nerovnosť 1 (GG)
Trojuholníková nerovnosť 2 (GG)
Pracovný list k téme Trojuholníková nerovnosť (pdf):
* PL_TN pdf
Rysujeme trojuholník – video
Rysujeme štvorec – video
Rysujeme obdĺžnik – video
Delenie so zvyškom – hra
6.ročníkOpakujeme 5.ročník (EscapeRoom)
Rovnoramenný trojuholník (GG)
Výška trojuholníka:
* Podpera (GG)
* Výška (GG)
* Výška trojuholníka (GG)
* Výšky trojuholníka (GG)
* Trojuholníky v sieti (GG)
* Priesečník a päty výšok (GG)
Pracovné listy k téme Výška (pdf):
* Pracovný list 1 dievčenský
* Pracovný list 1 chlapčenský
* Pracovný list 2 dievčenský
* Pracovný list 2 chlapčenský
* Pracovný list 3 dievčenský
* Pracovný list 3 chlapčenský
* * *
7.ročníkPercentá – opakovanie (escape room)
Objemové jednotky
8.ročníkPytagorova veta:
* Pytagorova veta 1
* Pytagorova veta 2
* Pracovný list k Pytagorovej vete
* * *
Rovnobežník – obsah a vlastnosti
Obsah lichobežníka (cez trojuholník)
Obsah lichobežníka (cez rovnobežník)
Talesova kružnica (GG)
9.ročníkPrvky trojuholníka (GG)
Mocniny (escape room)
Pytagorova veta (escape room)
Valec (GG)
Ihlan (GG) – [autor Janko Gálik ZŠ Klačno]
Objem a povrch telies (escape room) – [autor Janko Gálik ZŠ Klačno]
Formatívne hodnotenie8.r: Kružnica
6.r: Mnohouholníky

Informatika

Telesná výchova