Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

E-knižnica pre žiakov

SPP dotazník na koniec šk.roka

Biológia

5.ročníkStavba tela dážďovky
Obojživelníky
Kliešť obyčajný
Myš domová
Iné lesné bezstavovce
Huby – praktická aktivita
Lúky, polia, pasienky
Herbár
Jarné rastliny
Lúčne a poľné vtáky
6.ročníkOvocie
Plody a semená
Klíčenie semien
Kvet 1.časť
Kvet 2.časť
List 2.časť
Stonka
7.ročníkSrdce – video
8.ročníkModel DNA
Životné prejavy živočíchov

Matematika

5.ročníkTrojuholníková nerovnosť 1 (GG)
Trojuholníková nerovnosť 2 (GG)
Pracovný list k téme Trojuholníková nerovnosť (pdf):
* PL_TN pdf
Rysujeme trojuholník – video
Rysujeme štvorec – video
Rysujeme obdĺžnik – video
Delenie so zvyškom – hra
6.ročníkOpakujeme 5.ročník (EscapeRoom)
Rovnoramenný trojuholník (GG)
Deliteľnosť prirodzených čísel
Výška trojuholníka:
* Podpera (GG)
* Výška (GG)
* Výška trojuholníka (GG)
* Výšky trojuholníka (GG)
* Trojuholníky v sieti (GG)
* Priesečník a päty výšok (GG)
Desatinné čísla 1
* * *
7.ročníkPercentá – opakovanie (escape room)
Objemové jednotky
8.ročníkPytagorova veta:
* Pytagorova veta 1
* Pytagorova veta 2
* Pracovný list k Pytagorovej vete
* * *
Celé čísla 1
Rovnobežník – obsah a vlastnosti
Rovnobežníky (GG) – [autor „pazout“]
Lichobežník
Obsah lichobežníka (cez trojuholník)
Obsah lichobežníka (cez rovnobežník)
Hranol (GG)
Trojboký hranol (GG) – [autor „pazout“]
Talesova kružnica (GG)
Výrazy (escape room)
9.ročníkPrvky trojuholníka (GG)
Mocniny (escape room)
Pytagorova veta (escape room)
Valec (GG)
Ihlan (GG) – [autor Janko Gálik ZŠ Klačno]
Objem ihlana v kocke (GG)
Objem a povrch telies (escape room) – [autor Janko Gálik ZŠ Klačno]
Formatívne hodnotenie8.r: Kružnica
6.r: Mnohouholníky
Deliteľnosť – náhrada

Informatika

5.ročníkHW, SW, priečinky – LA
Scratch 6.ročník * * * * * 13.02.2019 * * * * *
Scratch 1 – Skúmame Scratch

* * * * * 27.02. * * * * *
Scratch 2 – Animácie
– pomocný súbor pre učiteľa: Scratch 2 – Postava

* * * * * 06.03. * * * * *
Scratch 3 – Kreslenie
Scratch 3 – Sledovanie myši
Scratch 3 – Chrobáčik
– pomocný súbor pre učiteľa: Scratch 3 – Sledovanie myši

* * * * * 20.03. * * * * *
Scratch 4 – Chyť loptičku
Scratch 4 – Loď
Scratch 4 – Násobok
Scratch 4 – Nákup

* * * * * 27.03. * * * * *
Scratch 5 – Rozhovor
Scratch 5 – Tanec
Scratch 5 – Klavír
* * * * * 10.04. * * * * *
Scratch 7 – Mozaika
Scratch 7 – Veterník
* * * * * 23.04. * * * * *
Scratch 8 – Hviezdy pre žiakov
Scratch 8 – Podprogram
Scratch 8 – Kačka a pes
Scratch 8 – Kačičky
———- Pre učiteľa —————–
Scratch 8 – Hviezdy pre žiakov
Scratch 8 – Podprogram
Scratch 8 – Kačka a pes
Scratch 8 – Kačičky
7.ročníkQR šifrovanie

Telesná výchova

Disney Sport Hrad
Zachráň olympijské hry
Escape Room Unikni z ostrova
Zábavno-náučné hry, kvízy