Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

E-knižnica pre žiakov

„Život je ako príklad z matematiky. Počítaš príklad a na konci zistíš, že si niekde urobil chybu. Chceš začať znovu, ale nemôžeš – zvoní.“

neznámy autor


Biológia

Matematika

Informatika

Telesná výchova