Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Hodnotiace správy

* * * 2021 / 2022 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2021/2022
Vyhodnotenie koncepčného zámeru
Úspechy školy za školský rok 2021/2022

* * * 2020 / 2021 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2020/2021
Vyhodnotenie koncepčného zámeru
Úspechy školy za školský rok 2020/2021

* * * 2019 / 2020 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2019/2020
Vyhodnotenie koncepčného zámeru
Úspechy školy za šk.rok 2019/2020

* * * 2018 / 2019 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2018/2019

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2018/2019

Úspechy školy za šk. rok 2018/2019

* * * 2017 / 2018 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2017/2018

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2017/2018

Úspechy školy za šk. rok 2017/2018

* * * 2016 / 2017 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/2017

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2016/2017

Úspechy školy za šk. rok 2016/2017

* * * 2015 / 2016 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/2016

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2015/2016

Úspechy školy za šk. rok 2015/2016

* * * 2014 / 2015 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2014/2015

Úspechy školy za šk. rok 2014/2015

* * * 2013 / 2014 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2013/2014

Úspechy školy za šk. rok 2013/2014

* * * 2012 / 2013 * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2012/2013

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2012/2013

Úspechy školy za šk. rok 2012/2013

* * * 2011 / 2012 * * *

Hodnotiaca správa za šk.rok 2011/2012

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2011/2012

Úspechy školy za šk. rok 2011/2012

* * * 2010 / 2011 * * *

Hodnotiaca správa za šk.rok 2010/2011

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2010/2011

* * * 2009 / 2010 * * *

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2009/2010

Úspechy žiakov za šk.rok 2009/2010

Hodnotiaca správa za šk.rok 2009/2010

* * * * * *

Hodnotiaca správa za šk.rok 2008/2009

Hodnotiaca správa za šk.rok 2007/2008

Hodnotiaca správa za šk.rok 2006/2007