Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pomoc škole

Vážení rodičia,

ZŠ Staničná 13 je školou s výbornými výchovno-vzdelávacími výsledkami. Vysoký záujem o prijatie nových žiakov prevyšujúci naše kapacitné možnosti je pre nás motiváciou do ďalšieho zdokonaľovania našej práce a modernizácie priestorov.
Bez podpory a dôvery rodičov by sa nám to nepodarilo naplniť. Aj vďaka prostriedkom z Rady rodičov pri ZŠ Staničná 13 sa podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko, jazykové laboratórium, fyzikálne laboratórium, zriadiť čajovňu a posilňovňu, vybaviť kmeňové triedy modernou didaktickou technikou, obnoviť vybavenie učební informatiky.
Preto Vás prosím, aby ste v rámci Vašich možností popremýšľali, akým spôsobom by ste mohli v budúcnosti pomôcť našej škole. Škola sa Vám za to odvďačí práve na Vašich deťoch a to kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom a rôznymi voľno časovými aktivitami pre Vaše deti. Boli by sme radi, keby ste svoje možnosti ako sa aktívne zapojiť do života školy rozšírili aj o možnosť zapojenia sa do nášho projektu Pomoc škole.
Cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor pre zapojenie verejnosti do spolupráce so školou v prospech zefektívnenia výchovy a vzdelávania, prípadne zlepšenia materiálno -technických podmienok v škole. Zapojiť sa môžu rodičia a priatelia školy, neziskové organizácie, podnikateľské subjekty….

Máme záujem o nasledovné:

 • účelovú finančnú pomoc,
 • aktuálne finančnú pomoc pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku našej školy
 • darovanie 2% z daní pre RR pri ZŠ Staničná 13,
 • zakúpenie školských pomôcok, didaktickej techniky,
 • darovanie spotrebného materiálu ( kancelársky papier, toner,
  hry, knihy, skrinky, poličky, spotrebný materiál pre prácu so žiakmi,
  reklamné a drobné ceny do súťaží, čistiace prostriedky, nástenky….),
 • právne a ekonomické poradenstvo, poradenstvo pre tvorbu projektov
 • pomoc pri estetizácii školských priestorov, úprave areálu školy

V prípade Vášho záujmu prosíme kontaktovať riaditeľstvo školy: eva.pillarova@zsstanicnake.sk, prípadne triedneho učiteľa.
Za všetkých žiakov a zamestnancov školy Vám vopred ďakujeme.

Sponzorský účet
Rada rodičov – ZŠ Staničná 13 040 01 Košice
Banka: Ľudová banka a.s. Košice
Číslo účtu: 4350241806/3100