Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Greenfluenceri

Nezisková organizácia Ekofond SPP v rámci vzdelávacieho programu Ekofond SPP pre budúcnosť vyhlásila súťaž, cieľom Greenfluenceri a energia, cieľom ktorej je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. 

Ambíciou súťaže je inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí. Pod vedením koordinátora pracuje trojčlenný školský tím na udržateľnom projekte pre zlepšenie svojho okolia.

Zámerom nášho projektu pod názvom Zas a znova je priblížiť kompostovanie, jeho výhody a najmä správny spôsob kompostovania žiakom, rodičom a zamestnancom školy a následne ich okoliu.

Koordinátor projektu: Mgr. Veronika Ballová