Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Škola podporujúca zdravie

Škola podporujúca zdravie je dlhodobý projekt so zameraním na zdravý spôsob života, zdravú výživu, prevenciuužívanialegálnych a nelegálnych návykových látok, prevencie stresu, ochranu životného prostredia, a pod.

Naším cieľom je prispievať k zlepšeniu verejného zdravia, k prevencii predcivilizačnými chorobami a pred nebezpečenstvami pre verejné zdravie, posilňovať zdravý životný štýl žiakov a všetkých zamestnancov školy, taktiež širokej verejnosti.   

Koordinátorky: PaedDr. Viera Petnuchová, Mgr. Martina Sarnovská