Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Detský čin roka

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú formu etickej výchovy. Prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Detský čin roka motivuje deti, aby robili dobré skutky a stali sa tak skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti, ale i dospelých. Deti na školách príbehy čítajú a majú príležitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov.

Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za okolie, v ktorom žijú a aj za vzťahy, ktoré udržiavajú. Je skvelé, že z množstva uverejnených príbehov získali nomináciu aj naši žiaci, ktorých príbehy boli svedectvom úžasnej ľudskej spolupatričnosti. 

Koordinátorky: PaedDr. Romana Renčková, Mgr. Janette Závacká

Článok na webstránke školy