Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Detský čin roka

Detský čin roka

Základná škola Staničná 13 v Košiciach sa každoročne aktívne zapája do celoslovenského projektu Detský čin roka, ktorý je realizovaný pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Hlavným posolstvom tohto projektu je motivovať žiakov ku konaniu dobrých skutkov a pomáhať deťom a mladým ľuďom zorientovať sa v hodnotách. Dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé, rozvíjať v deťoch emocionálnosť a empatiu.

Teší nás, že spomedzi všetkých príbehov boli v kategórii Pomoc prírode nominované aj dva príbehy žiakov našej školy, Zarky Lovászovej a Miška Maršaleka zo 4.D triedy. Sú to zodpovední a empatickí žiaci, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme. Svojimi dobročinnými aktivitami pomohli okolitej prírode a zvieratkám v útulku, ktoré sú odkázané na pomoc druhých. 

Slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka projektu Detský čin roka sa konalo 28.05.2024 v Prezidentskom paláci. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová osobne zagratulovala všetkým oceneným a nominovaným za ich úsilie, empatiu a ochotu pomáhať. Pre našu žiačku Zarku Lovászovú bolo veľkou cťou a potešením stretnúť takúto výnimočnú osobnosť a odniesla si so sebou krásny nezabudnuteľný zážitok. Veľké poďakovanie patrí aj občianskemu združeniu Detský čin roka, ktoré rozvíja a podporuje prosociálne správanie u žiakov.

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová srdečne zablahoželala obidvom žiakom a odovzdala im okrem diplomu aj vecné dary. Žiakov ocenenia veľmi potešili a podporili v nich motiváciu aj naďalej vykonávať dobré skutky.

PaedDr. Romana Renčková