Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zdravý chrbátik

Projekt Zdravý chrbátik sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a pod záštitou Národného športového centra. Jeho odborným garantom je doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., prednosta neurochirurgickej kliniky ÚVN, v Ružomberku. Je zameraný na skvalitnenie hodín telesnej a športovej výchovy na I. stupni ZŠ a inšpirovanie žiakov k aktívnemu tráveniu voľného času.

Vďaka špeciálnym cvičebných zostavám sa podporujú správne návyky v držaní tela a v starostlivosti o chrbticu. Do projektu sa už zapojilo viac ako 60 škôl po celom Slovensku, kde na hodinách telesnej výchovy precvičuje zostavy 200 zaškolených učiteľov.

Cieľom projektu je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí v predškolskom a rannom školskom veku. Projekt je zameraný na pedagógov pracujúcich s deťmi v tomto veku. Realizuje sa formou  praktického cvičenia  kde si   naši žiaci a pedagógovia môžu konkrétne cvičenia vyskúšať pod odborným vedením fyzioterapeutky.

Sme veľmi radi, že aj my sme sa mohli  aktívne zapojiť do tohto projektu  a hravou formou sa zamerať na správne držanie tela a posilnenie chrbtice  u našich žiakov.