Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školská jedáleň

Mgr. Mária Lacková, vedúca ŠJ
kontakt: maria.lackova zavinac zsstanicnake.sk

Zápisný lístok:
Zápisný lístok si môžete stiahnuť a vyplniť. Je potrebné ho doniesť vedúcej školskej jedálne deň vopred pred prvým obedom. Ak chcete pre dieťa obed 6.9., zápisný pístok je nutné doniesť 5.9., teda prvý školský deň do školskej jedálne.

Stravná jednotka (od 1.5.2023)
1.stupeň: 0,00 €
2.stupeň: 0,00 €
režijné náklady na mesiac: 8€

Zápisný lístok: DOCX PDF

* * * O D H L A S O V A N I E cez internet * * *
* * * Jedálny lístok * * *

Návod na použitie:
– po kliknutí na link sa zobrazí stránka (www.eskoly.sk), na ktorú je možné prihlásiť sa (prihlasovacie meno a heslo dostávali rodičia od triednych učiteliek)
– po prihlásení sa zobrazí jedálny lístok na týždeň aj s možnosťou odhlásenia stravy
– dieťa môžete odhlásiť ODSTRÁNENÍM fajočky pri obede
– potom sa stačí už len odhlásiť, systém automaticky dieťa odhlási u vedúcej ŠJ
– odhlásiť na aktuálny deň sa dá LEN DO 8:00

Telefonické odhlasovanie: 625 71 83 do 8.00 ráno.
Po tomto čase sa dá odhlásiť iba na nasledujúci deň.

Úhrada stravného:
IBAN: SK30 5600 0000 0005 0301 7007
Upozornenie: Prosíme rodičov, ktorí platia obedy cez internet, aby nezabudli pri platbe uviesť správny variabilný symbol, ktorý je pridelený ich dieťaťu. Predídu tak nezrovnalostiam pri účtovaní. Žiadame rodičov, ktorí plánujú platiť cez internet, aby si variabilný symbol vyžiadali u vedúcej školskej jedálne, ak tak nie je uvedené na šeku. Ďakujeme