Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školský klub detí

Mgr.Jana Hrušková, vedúca ŠKD

kontakt: jana.hruskova @ zsstanicnake.sk

Časopis ŠKD „Mravenisko“ 2/2022
Časopis ŠKD „Mravenisko“ 1/2022
Časopis ŠKD „Mravenisko“ 2/2021
Časopis ŠKD „Mravenisko“ 1/2021
Časopis ŠKD „Mravenisko“ 1/20192020

Dokumenty pre ŠKD na šk.rok 2023/2024:

Výchovný program ŠKD
Vnútorný poriadok ŠKD
Štatút ŠKD
Dodatok k Výchovnému programu ŠKD platný od 1.1.2013
Smernica o financovaní ŠKD
Žiadosť o prijatie do ŠKD
Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa z ŠKD
Žiadosť o odpustenie a zníženie poplatku v ŠKD

Platobné údaje pre školský klub detí (ak platíte cez edupage, je tam priradené všetko, aby ste správne zaplatili)
SK97 5600 0000 0005 0301 9002
Variabilný symbol (VS): 31263089
Správa pre prijímateľa (SP): Meno Priezvisko Trieda
Prosíme o dodržanie VS a SP kvôli správnemu priradeniu platby


Oddelenia ŠKD pre školský rok 2023/2024

 1. oddelenie:     Bc. Natália Kohútová
 2. oddelenie:     Mgr. Jana Hrušková – vedúca ŠKD
 3. oddelenie:     Kristína Hajduková
 4. oddelenie:     Bc. Natália Palenčárová Kohútová
 5. oddelenie:     PhDr. Jana Auer Sapolová
 6. oddelenie:     Bc. Amália Kövérová
 7. oddelenie:     Eva Lučková
 8. oddelenie:     Paulína Palaščáková
 9. oddelenie:     Mgr. Iveta Hlebová
 10. oddelenie:     Erika Nagyová
 11. oddelenie:     Mgr. Veronika Špišáková Revická
 12. oddelenie:     Romana Borošová
 13. oddelenie:     Mgr. Jana Pindrochová
 14. oddelenie:     Iveta Zeleňáková
 15. oddelenie:     Mgr. Rebeka Medvecová