Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školský klub detí

Mgr.Jana Hrušková, vedúca ŠKD

kontakt: jana.hruskova @ zsstanicnake.sk

Platobné údaje pre školský klub detí (ak platíte cez edupage, je tam priradené všetko, aby ste správne zaplatili)
SK97 5600 0000 0005 0301 9002
Variabilný symbol (VS): 31263089
Správa pre prijímateľa (SP): Meno Priezvisko Trieda
Prosíme o dodržanie VS a SP kvôli správnemu priradeniu platby


Oddelenia v ŠKD pre školský rok 2021/2022:
I. oddelenie: Mgr. Iveta Hlebová
II. oddelenie:     Erika Nagyová
III. oddelenie:     Mgr. Janka Belánová
IV. oddelenie:     Mgr. Veronika Špišáková Revická
V. oddelenie:     Romana Borošová
VI. oddelenie:     Mgr. Diana Susová
VII. oddelenie:     Mgr. Jana Pindrochová
VIII. oddelenie:     Iveta Zeleňáková
IX. oddelenie:     Erika Ontková
X. oddelenie:     Mgr. Jana Hrušková – vedúca ŠKD
XI. oddelenie:     Kristína Hajduková
XII. oddelenie:     PhDr. Jana Auer Sapolová
XIII. oddelenie:     Paulína Palaščáková
XIV. oddelenie:     Bc. Amália Kövérová
XV. oddelenie:     Jitka Ignácová