Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školský klub detí

Mgr.Jana Hrušková, vedúca ŠKD

kontakt: jana.hruskova @ zsstanicnake.sk

Časopis ŠKD „Mravenisko“ 2/2022
Časopis ŠKD „Mravenisko“ 1/2022
Časopis ŠKD „Mravenisko“ 2/2021
Časopis ŠKD „Mravenisko“ 1/2021
Časopis ŠKD „Mravenisko“ 1/20192020

Dokumenty pre ŠKD na šk.rok 2022/2023:

Výchovný program ŠKD
Vnútorný poriadok ŠKD
Štatút ŠKD
Dodatok k Výchovnému programu ŠKD platný od 1.1.2013
Smernica o financovaní ŠKD
Žiadosť o prijatie do ŠKD
Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa z ŠKD
Žiadosť o odpustenie a zníženie poplatku v ŠKD

Platobné údaje pre školský klub detí (ak platíte cez edupage, je tam priradené všetko, aby ste správne zaplatili)
SK97 5600 0000 0005 0301 9002
Variabilný symbol (VS): 31263089
Správa pre prijímateľa (SP): Meno Priezvisko Trieda
Prosíme o dodržanie VS a SP kvôli správnemu priradeniu platby


Oddelenia v ŠKD pre školský rok 2022/2023:
I. oddelenie: PhDr. Jana Auer Sapolová
II. oddelenie:     Bc. Amália Kövérová
III. oddelenie:     Mgr. Mária Kaduková
IV. oddelenie:     Paulína Palaščáková
V. oddelenie:     Mgr. Iveta Hlebová
VI. oddelenie:     Erika Nagyová
VII. oddelenie:     Mgr. Iveta Miklošová
VIII. oddelenie:     Mgr. Veronika Špišáková Revická
IX. oddelenie:     Romana Borošová
X. oddelenie:     Mgr. Rebeka Segečová
XI. oddelenie:     Mgr. Jana Pindrochová
XII. oddelenie:     Iveta Zeleňáková
XIII. oddelenie:     Mgr. Jana Hrušková – vedúca ŠKD
XIV. oddelenie:     Kristína Hajduková