Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školský klub detí

Mgr.Jana Hrušková, vedúca ŠKD

kontakt: jana.hruskova @ zsstanicnake.sk

Platobné údaje pre školský klub detí:
SK97 5600 0000 0005 0301 9002
Variabilný symbol (VS): 31263089
Správa pre prijímateľa (SP): Meno Priezvisko Trieda
Prosíme o dodržanie VS a SP kvôli správnemu priradeniu platby


Oddelenia v ŠKD pre školský rok 2020/2021:
I. oddelenie: Romana Borošová
II. oddelenie:     Mgr. Eva Borošová
III. oddelenie:     Mgr. Jana Pindrochová
IV. oddelenie:     Iveta Zeleňáková
V. oddelenie:     Erika Juhászová
VI. oddelenie:     Mgr. Jana Hrušková – vedúca ŠKD
VII. oddelenie:     Mgr. Janka Belánová
VIII. oddelenie:     PhDr. Jana Sapolová
IX. oddelenie:     Bc. Amália Kövérová
X. oddelenie:     Mgr. Iveta Hlebová
XI. oddelenie:     Erika Nagyová
XII. oddelenie:     Mgr. Veronika Špišáková Revická
XIII. oddelenie:     Mgr. Mária Kuchtová