Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

IT Akadémia

IT Akadémia

vzdelávanie pre 21.storočie

Realizátor projektu: Základná škola Staničná 13
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Ciele a aktivity projektu

Realizované a plánované aktivity

Biológia

Fyzika

Geografia

Chémia

Informatika

Krúžky so zameraním na IT

Matematika