Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školská knižnica

Knihovníčka: Mgr. Kamila Nagyová

Otvorené
Utorok: 13.30 – 14.30
Štvrtok: 13.30 – 14.30

Výpožičný poriadok

1. Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy
2. Školská knižnica slúži aj pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy
3. Školskú knižnicu môžu využívať aj rodičia a ostatná verejnosť v riadnom výpožičnom čase
4. Vypožičiavanie si kníh a publikácií v školskej knižnici je bezplatné
5. Pri prvej návšteve knižnice a vypožičaní si knihy bude bezplatne vystavený preukaz čitateľa
6. Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do mesiaca od dátumu výpožičky, výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s knihovníkom
7. Niektoré encyklopédie slúžia iba na štúdium v školskej knižnici
8. Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správaj tak, aby ešte dlho slúžila všetkým používateľom