Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Aktuality

Akcie[…]

Ukáž čo vieš

Akcia školského klubu detí – Ukáž, čo vieš – patrí ku kreatívnym a obľúbeným. Každý[…]

Akcie[…]

Predajná výstava na škole  –  Maják nádeje

Motto:„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva,  ale aj toho, kto ju[…]

Korčuľkovo

Žiaci druhého ročníka sa v termíne od 27.11 do 01.12. zúčastnili výborného kurzu korčuľovania. Zaujímavými aktivitami[…]

Akcie[…]

Burza hračiek

V mesiaci november, už tradične, máme v našom školskom klube detí naplánovanú Burzu hračiek spojenú s predajom a aj[…]

Litpark a Listy Ježiškovi

Zima k nám zavítala v plnej svojej kráse a my sme sa v tento pekný[…]

Úsmev ako dar v 9.B triede

Každoročne sa na našej škole organizujú zbierky potravín, šatstva a iných nevyhnutných produktov pre život.[…]

Oznamy

Čítaj viac

Školský klub detí

Čítaj viac

Pre rodičov

Čítaj viac

Jazyková škola

Čítaj viac

Centrum voľného času

Čítaj viac

Školská jedáleň

Čítaj viac

Projekty

Erasmus+ 8. a 9. ročník

Zobraziť projekt

Pobyt v Španielsku

Zobraziť projekt

Erasmus+ 5. a 6. ročník

Zobraziť projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební

Zobraziť projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania

Zobraziť projekt

IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie

Zobraziť projekt

Partnerstvá

Napísali o nás

INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Základná škola na Staničnej ulici v Košiciach obsadzuje v rámci hodnotenia kvality škôl agentúrou INEKO dlhodobo popredné umiestnenia. V školskom roku 2019/2020 sa stala najlepšou základnou školou v Košickom kraji a obsadila 4. miesto v rámci celej Slovenskej republiky. Samozrejme, veľmi to poteší, hlavne pedagógov, žiakov, ale iste aj rodičov, ktorí si pre svoje dieťa vybrali práve našu základnú školu.
Čítajte viac