Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úspechy v školskom roku 2021/2022

Slovenský jazyk

Hviezdoslavov Kubín – KK2. miesto: Tobias Groma, VI.B
3. miesto: Richard Godina, VI.C
 
2. miesto: Šimon Tarjányi, VIII.B
1. miesto: Sára Štofanová, VIII.B

Anglický jazyk

Francúzsky jazyk

Nemecký jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Informatika

Biológia

Chémia

Dejepis

Výtvarná výchova

Technická výchova

Náboženská výchova