Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úspechy v školskom roku 2021/2022

Slovenský jazyk

Hviezdoslavov Kubín – SR 2022strieborné pásmo – Lara Grúsová, 2.C
Hviezdoslavov Kubín – KK 20221.kategória – próza:
1. miesto – Lara Grúsová, 2.C
2.kategória – próza
2. miesto – Tobias Groma, 6.B
Hviezdoslavov Kubín – OK 20221. kategória
POÉZIA
2. miesto: Klára Krajňáková, 4.B
PRÓZA
1. miesto: Lara Grúsová, 2.C  – postup na KK HK
2. kategória
POÉZIA
2. miesto: Richard Godina, 6.C
PRÓZA
1. miesto: Ester Levčíková, 5.C – postup na KK HK
3. kategória
POÉZIA
1. miesto: Barbora Sitárová, 7.B – postup na KK HK
PRÓZA
2. miesto: Martina Jiroušková, 8.A  – návrh na postup na KK HK
2. miesto: Šimon Tarjányi, 8.B
Detský čin rokaJakub Ďurčo, 9.B
Literárne Košice Jána Štiavnického1. miesto: Anna Amália Puchalová, 5.A, téma: Môj sused mimozemšťan
3. miesto: Nikola Zara Fedačková, 7.A, téma: Psí život
3. miesto: Anna Mária Puchalová, 5.A, téma: Záhadná tvár na fotke
Šaliansky Maťko – OK1.kategória
2. miesto: Lara Grúsová, 2.C
3.kategória
2. miesto: Richard Godina, 6.C
Hviezdoslavov Kubín – SR 20212. kategória
strieborné pásmo – Tobias Groma, 6.B 
3. kategória
strieborné pásmo – Sára Štofanová, 8.B
Hviezdoslavov Kubín – KK 20212. miesto: Tobias Groma, VI.B
3. miesto: Richard Godina, VI.C
 
2. miesto: Šimon Tarjányi, VIII.B
1. miesto: Sára Štofanová, VIII.B

Anglický jazyk

Jazykový kvet – KK2. miesto: Tatiana Hoppanová, 3.B
1. miesto: Marek Vranec, 4.A
EGJAK Games2. miesto Nina Dvořáková, Šimon Zeleňák, 9.D
Olympiáda v AJ – OK3.miesto (kat.1B): Mia Rose Madliaková, 8.C

Francúzsky jazyk

Olympiáda vo FrJ – SR4. miesto: Lara Baňacká, 5.A
4. miesto: Theo Collange, 6.C
Olympiáda vo FrJ – KK1. miesto: Lara Baňacká, 5.A
1. miesto: Théo Collange, 6.C

Nemecký jazyk

Olympiáda v NJ – KK2.miesto: Anna Amália Puchalová, 5.A
Olympiáda v NJ – OK1.miesto: Anna Amália Puchalová, 5.A

Ruský jazyk

Olympiáda v ruskom jazyku – SR3.miesto: Jozef Béreš, 7.D
Olympiáda v ruskom jazyku – KK1.miesto: Jozef Béreš, 7.D
2.miesto: Adriana Kovalčíková, 9.
B
Ruské slovo – KK2.miesto poézia: Tamara Hennelová, 5.C
2.miesto próza: Sandra Feckaninová, 7.C

Matematika

Pytagoriáda – OK1. miesto: Marko Petrov, 7.C
2. miesto: Dárius Domonkoš, 7.A
3. miesto: Oliver Antal, 6.C
Matematická olympiáda – OK1.miesto: Samuel Šedovič
úspešní riešitelia:
Jozef Domonkoš, 9.D
Adam Durkaj, 9.D
Lara Baňacká, 5.A
Ema Pačutová, 5.A
Sofia Šeňová, 5.A
Rebeka Sorokáčová, 5.C

Fyzika

Zachyť energiu1. miesto: Ema Bobáková, Natália Galčíková, 8.D
2. miesto: Richard Tajblik, Filip Demjanovič, 7.A

Geografia

Geografická olympiáda – KK4. – 5. miesto: Hana Majorošová, 7.C
Geografická olympiáda – OK2.miesto: Hana Majorošová, 7.C
úspešní riešitelia:
Jozef Domonkoš, 9.D
Matej Mach, 9.D
Ivan Mikluš, 9.D
Jozef Béreš, 7.D
Gréta Haňová, 6.A
Ondrej Kaňuk, 5.A
Lukáš Kozlay, 5.B

Biológia

Biologická olympiáda – KK3. miesto: Eva Kopková, 8.C
Biologická olympiáda – OK1. miesto: Eva Kopková, 8.C
1. miesto: Katarína Sošková, 6.B
2. miesto: Daniela Rybáriková, 7.C
úspešní riešitelia:
Martina Jiroušková, 8.A

Chémia

Chemická olympiáda OK1.miesto: Jozef Domonkoš, 9.D
4.miesto: alžbeta Haňová, 9.B

Dejepis

Dejepisná olympiáda – OK2.miesto: Viktória Sarnovská, 8.C
úspešní riešitelia:
Gréta Haňová, 6.A
Filip Sedrik Ďurech, 6.A
Alena Semanová, 7.B
Sami Gharaibeh, 7.A
Stanislava Kyseľová, 8.C
Ivan Mikluš, 9.D
Filip Lipták, 9.D

Technická výchova

Technická olympiáda – OK2.miesto: Patrik Majerníček, Filip Lipták, 9.D

Hudobná výchova

Slávik Slovenska – KK1. kategória: 2. miesto –  Alena Capeková, 2.A
2. kategória: 1. miesto – Zuzana Capeková, 4.C  (postup do celoslovenského kola)
Slávik Slovenska – OK1. kategória: 1. miesto –  Alena Capeková, 2.A
2. kategória: 1. miesto – Zuzana Capeková, 4.C
3. kategória: 1. miesto – Viktória Sarnovská, 8.C

Náboženská výchova

Biblická olympiáda – OK2. miesto: Ema Vargová 8.C, Lujza Hedvigová 8.B

Výtvarná výchova

Čitateľský oriešok SR1.miesto: Klára Krajňáková, 4.B
Zmena klímy a moje mesto1. miesto: Adam Slávo Ďurech, 8.C
3. miesto: Anna Mária Burdová, 8.B
3. miesto: Jozef Béreš, Anna Kundráčová, 7.D
Si to, čo piješ – SR3. miesto: Dávid Molnár, 5.B

Telesná a športová výchova

Pohár starostu mestskej časti Košice – Juh2. miesto: tím chlapcov
Florbal – KK3.miesto: tím dievčat
Florbal – OK1.miesto: tím chlapcov
1.miesto: tím dievčat