Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úspechy v školskom roku 2022/2023

Slovenský jazyk

Literárne Košice Jána Štiavnického1. miesto: Alessandro Galeano, 5.D (poézia)
Čestné uznanie – Filip Klein, 8.B (próza) 
Hviezdoslavov Kubín – KKčestné uznanie – Lara Grúsová, 3.C
Hviezdoslavov Kubín – RK2.miesto- Lujza Lazorčáková, 3.B
Hviezdoslavov Kubín – OK1.kategória – poézia
2.miesto- Dorota Čuhová, 2.A
1.kategória – próza
1.miesto- Lujza Lazorčáková, 3.B – postup do regionálneho kola
2.kategória – próza
2.miesto- Samuel Štofan, 5.B -postup do regionálneho kola
2.kategória – poézia
2.miesto-Klára Krajňáková, 5.B
3.kategória – próza
čestné uznanie-Martina Jiroušková, 9.A
3.kategória – poézia
čestné uznanie-Richard Godina, 7.C
Olympiáda zo Slovenského jazyka OK1.miesto: Viktória Sarnovská, 9.C
Šaliansky Maťko – OK1. kategória: 2. – 3. ročník
2. miesto: Lara Grúsová, 3.C
2. kategória: 4. – 5. ročník
2. miesto: Klára Krajňáková, 5.B
3. kategória: 6 – 7. ročník
2. miesto: Richard Godina, 7.C
Ypsilon – slovina je hra100%: Michal Török, 5.A
Ústavný súd2.miesto: Gréta Haňová, 7.C
Dobšinského Košice1. kategória: 2. miesto: Lara Grúsová, 3.C
2. kategória: 2. miesto: Ester Levčíková, 6.C

Anglický jazyk

Jazykový kvet – SR – prednes1.miesto (prednes): Marek Vranec, 5.A
Jazykový kvet – SR – dráma1.miesto: 3.B : Hanna Jančišinová, Lara Melníková,Zuzana Mudyová,Diana Šoltýsová, amara Vargová,Elizabeth Végsó, Samuel Hromčo, Natália Hasičková, Nina Brezovanová, René Sajko,  Adina Zámrijová, Alexandra Kyseľová, 3.C: Michaella Tirpáková, 4.B: Ari Šuchaň
 
2.miesto: 2.B : Alan Giduška, 3.A: Tereza Konevalová, Ema Majorošová, Nikolas Kiss, 3.B: Matin Melník, Barbora Karoľová, Lujza Lazorčáková, 3.C: Jakub Lukáš Kmec, Jakub Dodok, Katarína Komarová, Emma Zoe de Tullio, Félix Solčanský, 3.D: Lara Hribová, Amália Kmecová
Jazykový kvet – medzinárodné kolo *** Poviedka ***
2.miesto: Lara Baňacká, 6.A
Jazykový kvet – SR*** Filmárikovia ***
1.miesto: tím 8.A – Jakub Broniš, Sandra Feckaninová, Tamara Jančišinová, Zoe Kušníriková, Natália Nemčíková, Romana Rašiová, Tamara Romanko
 
3.miesto: tím 6.B – Sofia Adamčíková, Samuel Stanislav Andrejko, Olívia Erdélyi, Karolína Kolesová, Lukáš Kozlay, Dávid Molnár, Emma Pacholská, Natália Renčková, Matúš Rybárik

*** Poviedka ***
1.miesto: Lara Baňacká, 6.A

*** Dvojjazyčný slovník ***
2.miesto: Adriana Tauber, 6.A
Jazykový kvet – KK – prednes1.miesto (prednes): Marek Vranec, 5.A
Jazykový kvet – KK – dráma1.miesto: 3.B : Hanna Jančišinová, Lara Melníková,Zuzana Mudyová,Diana Šoltýsová, amara Vargová,Elizabeth Végsó, Samuel Hromčo, Natália Hasičková, Nina Brezovanová, René Sajko,  Adina Zámrijová, Alexandra Kyseľová, 3.C: Michaella Tirpáková, 4.B: Ari Šuchaň
 
2.miesto: 2.B : Alan Giduška, 3.A: Tereza Konevalová, Ema Majorošová, Nikolas Kiss, 3.B: Matin Melník, Barbora Karoľová, Lujza Lazorčáková, 3.C: Jakub Lukáš Kmec, Jakub Dodok, Katarína Komarová, Emma Zoe de Tullio, Félix Solčanský, 3.D: Lara Hribová, Amália Kmecová
EGJAK Games2.miesto: Jakub Broniš, Sandra Feckaninová, Zoe Kušníriková, Natália Nemčíková, 8.A
Olympiáda z Anglického jazyka – OK2.miesto (1A): Lara Baňacká, 6.A
2.miesto (1B): Hana Očvárová, 8.B

Francúzsky jazyk

Olympiáda z Francúzskeho jazyka – SR1.miesto (1A): Lara Baňacká, 6.A
Olympiáda z Francúzskeho jazyka – KK1.miesto (1A): Lara Baňacká, 6.A
2.miesto (1C): Ella DeTulio, 7.C

Nemecký jazyk

Jazykový kvet – KK2.miesto (prednes): Anna Amalia Puchalová, 6.A
Olympiáda z Nemeckého jazyka – SR4.miesto (1A): Anna Amalia Puchalová, 6.A
Olympiáda z Nemeckého jazyka – KK1.miesto (1A): Anna Amalia Puchalová, 6.A
Olympiáda z Nemeckého jazyka – OK1.miesto (1A): Anna Amalia Puchalová, 6.A

Ruský jazyk

Ruský film v škole – SR3.miesto: Jakub Ďula, 6.A
Ruské slovo – SR2.miesto: Sandra Feckaninová, 8.A
Ruské slovo – KK1.miesto: Sandra Feckaninová, 8.A

Matematika

MAMUT (Košický a Prešovský kraj)3. miesto: Peter Varga 6.A, Matej Janočko 6.C, Michal Török 5.A, Nikola Jurková 5.C, Tomáš Princ 4.C
Pytagoriáda OK1.miesto: Peter Varga 6.A
2.miesto: Richard Tajblik 8.A
3.miesto: M. Török 5.A
3.miesto: M. Janočko 6.C a aj S.N. Šveda 6.A
Matematická olympiáda OK1. miesto: Peter Varga 6.A

Fyzika

Fyzikálna olympiáda OK2.miesto (kat. F): Matúš Princ 8.C

Dejepis

Dejepisná olympiáda – KK3.miesto: Dárius Domonkoš, 8.A
Dejepisná olympiáda – OK1.miesto: Dárius Domonkoš, 8.A
2.miesto: Anna Mária Burdová, 9.C

Geografia

Geografická olympiáda – OK3.miesto: Michal Török, 5.A
3.miesto: Aurel Kováč, 6.C

Informatika

Tvorba prezentácií2.miesto: Vojtech Kárpaty, 8.C
iBobor1. miesto: (Bobrík) Nikola  Jurková 5.C
1. miesto: (Kadet) Dárius  Domonkoš 8.A
úspešní riešitelia:
Drobec: 12 žiakov
Bobrík: 24 žiakov
Benjamín: 24 žiakov
Kadet: 31 žiakov

Hudobná výchova

Slávik 2023 – OK1.miesto: Viktória Sarnovská, 9.C
2.miesto: Alena Capeková, 3.A
2.miesto: Zuzana Capeková, 5.C
KOŠICESTAR 20232.miesto: Nela Petrová, 2.A
cena poroty: Alena Capeková, 3.A
cena poroty: Zuzana Capeková, 5.C