Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Výmenný pobyt v Španielsku

Partnerská škola: Escolapias Sotillo, Logroño, Španielsko
Typ programu: Krátkodobá kultúrna výmena žiakov
Dĺžka programu: 1 týždeň
Cieľová skupina žiakov: 7. ročník
Komunikačný jazyk: angličtina
Ciele programu:

  • rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov /komunikácia v cudzích jazykoch, sociálne a občianske zručnosti, schopnosť prispôsobovať sa zmenám v meniacom sa prostredí, kultúrne povedomie/
  • rozvíjať kritické myslenie žiakov
  • umožniť žiakom spoznávať iné vzdelávacie systémy
  • viesť žiakov k vzájomnému porozumeniu, spolupráci a tolerancii iných kultúr

Vďaka tejto recipročnej výmene majú žiaci počas týždňa v hostiteľskej rodine jedinečnú možnosť spoznať španielsku kultúru, ochutnať domácu kuchyňu, zažiť životný štýl domácich obyvateľov, iný školský systém, vytvoriť si nové priateľstvá, overiť, či zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch.

Vďaka spoznávaniu nových kultúr a vytváraním priateľstiev sú tak žiaci vedení k tolerancii a otvorenosti iným národom. 

Partnerská škola: Escolapias Sotillo, Logroño, Španielsko
Typ programu: Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov
Dĺžka programu: 2 mesiace
Cieľová skupina žiakov: 8. ročník
Komunikačný jazyk: angličtina
Ciele programu:

  • rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov /komunikácia v cudzích jazykoch, schopnosť učiť sa, samostatne a tvorivo riešiť problémy, sociálne a občianske zručnosti, schopnosť prispôsobovať sa zmenám v meniacom sa prostredí, práca s modernými technológiami, kultúrne povedomie/
  • umožniť žiakom spoznávať iné vzdelávacie systémy
  • viesť žiakov k vzájomnému porozumeniu, spolupráci a tolerancii iných kultúr

Koordinátor: Mgr. Darina Lopatníková

Školský rok 2022/2023 – článok

Školský rok 2019/2020 – článok