Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Návšteva španielskych žiakov

Návšteva španielskych žiakov

Výmenné pobyty študentov sú skvelou príležitosťou spoznať nové kultúry, zlepšiť si jazykové zručnosti a nadviazať nové priateľstvá. Naša základná škola každoročne organizuje projekt kultúrnej výmeny so školou v španielskom meste Logroño, v regióne La Rioja.

V tomto školskom roku mali žiaci 7.ročníka príležitosť navštíviť našu partnerskú školu Escolapias Sotillo v novembri 2023. V apríli 2024 hosťovala naša škola španielskych študentov a ich pedagógov v Košiciach.

Počas svojho pobytu na Slovensku navštívili zahraniční hostia našu školu, spoznali mesto Košice a jeho blízke i vzdialenejšie okolie, zúčastnili sa exkurzií do kaštieľa v Trebišove a Národného Parku Poloniny, vďaka čomu mali možnosť spoznať mnoho historických pamiatok a prírodných krás.

V Národnom Parku Poloniny im pomohli spoznať faunu a flóru jeho zamestnanci, ktorí sa s deťmi podelili o množstvo cenných skúseností. Deti veľmi zaujali ukážky rôznych trofejí zvierat žijúcich v Národnom Parku Poloniny,  ktoré im počas túry na vrch Gazdoráň postupne páni lesníci ukazovali. Z vrchu kopca sme obdivovali nádherné výhľady na vodnú nádrž Starina, vody ktorej zásobujú domácnosti v našom meste.

V remeselnom centre Topoľa v Poloninách videli deti ukážky tradičných remesiel tohto regiónu, vyskúšali si, ako sa pripravuje domáci chlieb pečený v tradičnej hlinenej peci, mláti obilie, či vyrába hlinená keramika. Okrem toho ochutnali domáci ovčí syr, vyprážané pirohy a navštívili neďaleký drevený kostolík.

V Trebišove navštívili kaštiel Andrássyovcov ktorý sa nachádza v nádhernom parku. Kaštieľ bol do roku 1945 sídlom rodu Andrássyovcov, dnes v ňom sídli Zemplínske múzeum, ktoré ponúka množstvo zaujímavých expozícií. Mali sme príležitosť obdivovať dobový nábytok, obrazy, porcelán a iné predmety, ktoré dokumentujú život šľachty v 18. a 19. storočí., výstavu kraslíc, archeologickú expozíciu, ktorá prezentuje bohatú históriu regiónu od praveku po stredovek. Nakoľko naši zahraniční hostia pochádzajú zo španielskeho regiónu La Rioja, presláveného kvalitným vínom, zaujala ich jedinečná expozícia Tokajského vinohradníctva s exponátmi o pestovaní viniča, výrobe vína a jeho skladovaní.

V historickej radnici prijala zahraničných hostí námestníčka primátora mesta Košice, Mgr. Lucia Gurbáľová, ktorá poďakovala vedeniu školy za organizáciu medzinárodných aktivít a vyzdvihla ich prínos nielen pre žiakov, ale aj celú spoločnosť.

Výmenný pobyt bol pre študentov oboch krajín veľmi obohacujúcim zážitkom. Žiaci aj ich pedagógovia boli počas svojho pobytu ubytovaní v hostiteľských rodinách. Mali tak jedinečnú možnosť spoznať iný spôsob života, naučiť sa niečo o novej kultúre a tradíciách, spoznať zaujímavé miesta v hostiteľskej krajine, či nadviazať nové priateľstvá. Naši hostia si domov okrem nezabudnuteľných zážitkov odniesli aj vlastnoručne vyrobený suvenír s tradičným slovenským ľudovým motívom.

Výmenné pobyty sú pre mladých ľudí skvelou príležitosťou rozšíriť si svoje obzory, čo im pomôže pochopiť svet okolo seba, stať sa otvorenejšími a tolerantnejšími voči iným kultúram.

Všetkým hostiteľským rodinám ďakujeme za spoluprácu, starostlivosť, pohostinnosť a čas, ktorí venovali zahraničným hosťom.

Mgr. D.Lopatníková